הקדמה:

מינהל המוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מיזג את שלושת האגפים שפעלו בעבר: אגף מוגבלות שכלית-התפתחותית, אגף השיקום (כולל השירות לעיוור) והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם.
המינהל אחראי כיום על מתן שירותים לאוכלוסיות הבאות:

 • אנשים עם מוגבלות פיזית
 • אנשים עם הנמכה קוגניטיבית
 • אנשים עם לקות ראייה
 • אנשים עם לקות שמיעה
 • אנשים על הספקטרום האוטיסטי
 • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
טלפון:
02-5085500
02-5085501/2/3
פקס:
02-5085121

תפקיד

 • להרחיב את השימוש במענים השונים, תוך התאמת השירות לצרכי האדם עם המוגבלות.
 • לפעול לשילוב מיטבי של אנשים עם מוגבלות בחברה, ולפתח עבורם שירותים בכל תחומי החיים.
 • שיפור השירות לאדם עם המוגבלות, הנגשת מידע וזכויות וקיצור הליכים וזמני קבלת השירות.

דרכי פנייה

 • ניתן לפנות למינהל המוגבלויות בדרכים הבאות:
  • בטלפון: 02-5085500, 02-5085501, 02-5085502, 02-5085503.
  • בפקס: 02-5085121.
 • בהתאם לצורך, ניתן גם ליצור קשר עם בעלי התפקידים השונים במינהל - ראו רשימת בעלי תפקידים (בתחתית הדף) באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

נושאים וזכויות