פורטל זה מתמקד בנושא מוגבלויות פיזיות.

למוגבלויות פיזיות ישנם גורמים רבים, כגון מחלות שריר ועצב, או תאונות. הפורטל מרכז מידע לגבי מחלות המופיעות באתר וקשורות במוגבלויות פיזיות ולקויות מוטוריות, וכן על הזכויות הספציפיות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות.
זאת בנוסף למידע רלוונטי ומקיף הקיים בפורטלים בריאות ומחלות ואנשים עם מוגבלויות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים