פורטל זה מרכז מידע לגבי משפחות אומנה, זכויות הורי האומנה, זכויות הילדים ששולבו באומנה וזכויות ההורים הביולוגיים של ילדי האומנה

"אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים ומחייבת קבלת רישיון.
הורה האומנה זכאי, בין היתר, לתשלום חודשי קבוע, תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות.

מצד שני, חשוב לזכור שגם לילדים ששולבו או צפויים להשתלב באומנה וגם להוריהם הביולוגיים, זכויות שונות וייחודיות.


הערת עריכה
בכל הנוגע לאומנה לילד עם מוגבלויות, בהתאם לסע' 46 לחוק ולאחר שיחה ובירור מול המפקחת הארצית של אומנת מוגבלויות, הורי האומנה יהיו זכאים (עבור הילד) להטבות ולהנחות הניתנות למשפחות ביולוגיות שבהן ילד עם מוגבלות הזכאי לקצבת ילד נכה, תוספת לנכה מונשם, ותעודת נכה.לבדוק בערכים של ילדים עם מוגבלות את קבוצות הזכאות ואת ההתאמות, ככל שיש, למשפחות אומנה וספציפית לאומנת מוגבלויות. ייתכן ויהיה צורך בכתיבת ערכים ייחודיים עם הסדר מיוחד ויחיד לאומנת מוגבלויות (לדעתי לא, למעט נושא התשלום להורים, אולי ועדת הטיפול ובחירת המשפחות), בערכים של "אומנה רגילה" להתייחס בפסקה נפרדת (ככל ויש צורך) באומנת מוגבלויות ובערכים של ילדים עם מוגבלות, ייתכן ויש צורך להוסיף בקבוצות הזכאות את האומנה או התייחסות נפרדת בערך ככל ויש הסדרים מיוחדים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:18, 20 בינואר 2020 (IST)
הערת עריכה
בעקבות הפגישה עם אירית עלו כמה נקודות: 1. ישנן לא מעט לקונות/חסרים במידע או באוכלוסיית היעד שלא מוסדרות בחוק/נהלים ואין אמות מידה ברורות לדוגמא לקריטריונים מיוחדים שעל משפחת אומנת מוגבלויות לעמוד בהם, חוסר האחידות בדרישות של גופים מסוימים להמצאת מסמכים מסוימים וזכאויות שונות וכו. 2.אירית אמרה לי שאלו חלק מהדברים שהמשרד צריך לטפל בהם. עברנו על הפורטלים והערכים הרלוונטיים ובגדול נראה שרוב רובו של המידע שנכון הן לאומנה והן לילדים עם צרכים מיוחדים נכון גם לאומנת מוגבלויות (למעט נושא הגמלה ואולי הסדרים מסוימים שטרם קיבלו התייחסות רשמית- כמו בתג חניה לנכה). 3. אמרתי שאני אבדוק באופן ספציפי את כל מה שקשור למידע בנוגע לחינוך מיוחד ואירית ביקשה בעיקר לבדוק את הסוגיה של ועדות ההשמה/שילוב/אפיון ומעמד הורי האומנה (לשלוח לאירית בקשה להבהרה על המצגת ששלחה לי על ההבדלים בסוגיית הרכב וההלוואה לרכב). 4. בסוגיית בריאות- נגיד פטור מטופס 17 ופטור מתשלום תקופתי לקופות חולים (כי כתוב שרק מקבל גמלת ילד נכה זכאי לכך וזו לא אחת ההטבות שמקבלים הורי אומנת מוגבלות כמו ארנונה, חשמל, ילד מונשם וכו'). 5. אירית אמרה שיש "כרטיס נכה" שמקבל ילד באופן ספציפי במשפחת אומנה, היא תבדוק את זה. 6. לבדוק את עדכון הסכומים של משפחת אומנה כל שנה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:47, 28 בינואר 2020 (IST)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים