משרד הכלכלה והתעשייה, לשעבר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (תמ"ת), מרכז כלים ואמצעים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל ואחראי על משרד העבודה.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:לעמוד בפייסבוק
דוא"ל:Misrad.Hacalcala@Economy.gov.il
כתובת:בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 91036, ירושלים
טלפון:*6680
פניות הציבור:

074-7502291

1800-20-11-80
פקס:074-7502337
 • פעילות המשרד כוללת, בין היתר:
  • הגדלת היצוא
  • הרחבת היקף ההשקעות בתעשייה ובמו"פ התעשייתי
  • פיתוח כלי מימון וסיוע לתעשייה, לעסקים ולמשקיעים
  • הגברת המודעות הצרכנית ושמירה על כללי סחר הוגנים
  • פיתוח הון אנושי ומערכת חינוך והכשרה טכנולוגית
  • תקנים

נושאים וזכויות

טפסים לפניה