פרטי העורכ/ת

כל זכות ואני

טוען מוסמך בבתי משפט לתביעות קטנות, חבר הוועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, מתנדב במועצה הישראלית לצרכנות

מטפל בפניות צרכנים שבתי עסק גרמו להם נזק ממוני ו/או לא ממוני, מבשיל את התיק עד לכדי תביעה שמוגשת בבתי משפט לתביעות קטנות ובמקרים מיוחדים מייצג צרכנים בבתי המשפט.

נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות: