הקדמה:

המועצה הישראלית לצרכנות היא ארגון הפועל ללא כוונת רווח במטרה להגן על הצרכנים ולשמור על זכויותיהם.

  • בשנת 2008 חוקק בכנסת חוק המועצה הישראלית לצרכנות, שמטרתו להבטיח כי המועצה לצרכנות, הרשומה בישראל כחברה ממשלתית, תפעל באופן עצמאי וללא תלות לטובת הצרכן.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
שנת הקמה:1966

תפקיד

המועצה ממלאת את תפקידה באמצעים הבאים:

  1. טיפול בתלונות - עיקר עבודתה של המועצה הוא הטיפול בתלונות הצרכנים. ניתן לפנות למועצה באמצעות טופס תלונה / בקשת ייעוץ מקוון.
  2. פתרונות לעוולות - במקביל לסיוע למתלוננים הבודדים המועצה פועלת לקידום פתרונות והסדרים לתופעות של עוולות צרכניות.
  3. ייצוג הצרכנים - המועצה מייצגת את הצרכנים בעניינם מול בעלי העסקים ונותני השירות, כמו גם מול רשויות המדינה.
  4. הסברה - המועצה פועלת גם בתחום ההסברתי, באמצעות כלי התקשורת השונים, כמו גם בערוץ החינוכי.
  5. ארגון מאבקים צרכניים - מגמת המועצה היא לעודד ולארגן את הציבור להפוך לשותף פעיל במאבק למימוש זכויותיו הצרכניות.
  6. ניסוח כתבי תביעה - המועצה הישראלית לצרכנות מסייעת לצרכנים, על פי שיקול דעתה, בניסוח כתבי תביעה לבתי משפט לתביעות קטנות.

נושאים וזכויות