פרטי העורכ/ת

כל זכות ואני

עו"ד וראש תחום הזכות לדיור של האגודה לזכויות האזרח בישראל.

מומחה בתחום זכויות האדם, המשפט המינהלי והמשפט החוקתי.

בעל תואר ראשון במשפטים מטעם אוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במשפטים מטעם "אמריקן יוניברסיטי" בעיר וושינגטון.


נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע