האגודה לזכויות האזרח בישראל הוקמה במטרה להגן על זכויות האדם ולקדמן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על על-ידי רשויות ישראליות או מטעמן.
פעילות האגודה כוללת עתירות לבתי המשפט, קו חם לפניות הציבור, סדנאות חינוכיות, קידום חקיקה ומדיניות וקמפיינים.
כל אדם, ללא קשר למעמדו בישראל, יכול לפנות לקבלת סיוע מהאגודה אם נעשתה פגיעה בזכויותיו על-ידי המדינה ורשויותיה או מי שפועל מטעמן, ובמקרים של אפלייה ופרנסה על-ידי גורמים פרטיים.
ניתן לפנות אל האגודה בטלפון, בדואר או באמצעות טופס ממוחשב, לפי המפורט בקישור זה.

פרטים

תחומי עיסוק:זכויות האדם והאזרח בישראל
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:mail@acri.org.il
כתובת:המרכז הארצי: רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון:073-7050752
03-5608185
פקס:03-5608165
שנת הקמה:1972
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות