פרטי העורכ/ת

שם:
יואל ליאון
ארגון:
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

כל-זכות ואני

עורך תוכן מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


נושאי זכויות רלבנטיים

אנשים עם מוגבלויות

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות: