2 נשים הביאו לעולם תינוקת באמצעות תרומת זרע אנונימית
בנות הזוג עתרו לבית המשפט לקבלת צו הורות לאם הלא ביולוגית. הן צרפו לבקשתן הסכם שעליו חתמו 4 חודשים לפני ההיריון, המפרט את החובות והזכויות שלהן במהלך הגידול המשותף של התינוקת
בית המשפט פסק כי ההסכם הוא ראיה מספקת כדי להעניק את צו ההורות וכי אין צורך במסמכים נוספים שיוכיחו כמה זמן בנות הזוג חיו יחד לפני ההיריון
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה
שם התיק:תמ"ש 41543-04-19
תאריך:18.09.2019
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

  • שתי נשים שמקיימות זוגיות חד מינית וחיות יחד במשק בית משותף, הביאו ילדה לעולם באמצעות תרומת זרע אנונימית. עוד טרם הלידה, ביקשו בנות הזוג מבית המשפט כי יכיר בהורות של האם הלא-ביולוגית על התינוקת, על ידי מתן צו הורות פסיקתי.
  • בנות הזוג צרפו לבקשה שלהן הסכם שעליו חתמו 4 חודשים לפני הלידה, ושאושר על ידי בית משפט וקיבל תוקף של פסק דין. ההסכם מפרט את רצונן לגדל את הילדה ביחד, את חובותיהן וזכויותיהן בקשר לילדה, אם יישארו ביחד ואף אם ייפרדו. כמו כן הוא מפרט את מערכת החובות ביניהן בנושאי ממון.
  • בית המשפט הסכים לדון בתביעה רק אחרי לידת התינוקת. כאשר המועד הגיע, המדינה ביקשה מבנות הזוג לצרף לבקשתן מסמכים המעידים על חיים משותפים במשך חצי שנה לפחות לפני ההיריון, כגון: חשבון בנק, הסכם שכירות וכיוצ"ב.
  • בנות הזוג סרבו לצרף את המסמכים הנוספים בטענה כי מדובר בפלישה לפרטיותן, וכי ההסכם ביניהן מספיק.
  • בנות הזוג עתרו לבית המשפט בבקשה שיעניק את צו ההורות מבלי לדרוש ראיות נוספות על חייהן המשותפים.

החלטת בית המשפט

  • בית המשפט קיבל את עתירת בנות הזוג והעניק צו הורות לאם הלא ביולוגית, המכיר בהיותה אמה של התינוקת.
  • אמנם בהסכם שעליו חתמו בנות הזוג, לא צויין התאריך המדויק שבו החלה הזוגיות בין הנשים, אך בית המשפט פסק כי הדבר לא דורש כי יוצגו מסמכים נוספים לצורך קבלת צו ההורות.
  • בית המשפט ציין כי אמנם המלצות היועץ המשפטי לממשלה מזכירות את משך זמן הזוגיות כתנאי למתן צו ההורות, אבל לא תמיד יהיה הדבר תנאי מחייב. בנות הזוג טרחו לחתום על ההסכם ביניהן, ועובדה זו יש בה כדי להוכיח כי הן תכננו יחד את ההיריון.

משמעות

  • במקרים מסוימים יכולות בנות זוג לקבל צו הורות פסיקתי, גם אם לא הוכיחו את משך הקשר הזוגי ביניהן.
  • אם בנות הזוג הציגו ראיות על רצון משותף לגדל משפחה, כגון הסכם שחתמו ביניהן - הדבר יכול להספיק גם ללא הוכחת משך החיים המשותפים.

חשוב לדעת