ניצולי שואה שלא יכלו לעלות לישראל לפני 01.10.1953 בגלל מגבלות השלטון הקומוניסטי אינם זכאים לגמלה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:וע (חי') 51287-02-11
תאריך:15.10.2012
קישור:פסק הדין

ביום 15.10.2012 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה פסק דין לגבי קבוצה של נרדפי נאצים (בעיקר מרומניה ובולגריה) שטענו שלא יכלו לעלות לישראל עד 1953 עקב השלטון הקומוניסטי שמנע מהם לעזוב את ארצותיהם באותן השנים, ועל כן אי ההכרה בהם לקצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הינה החלטה שיש בה אפליה (לעומת מי שעבר את אותה רדיפה ועלה לפני אותו התאריך ומקבל את אותה הקצבה), ושיש בה חוסר סבירות קיצונית ומשום כך יש לבטלה ולהכיר גם בהם כזכאים לקצבה.

בית המשפט קבע כי מבחינה משפטית אין מדובר בתאריך שרירותי, אלא תאריך שקשור להסכם השילומים שחתמה ממשלת ישראל עם גרמניה בשנת 1952. בהסכם זה, וכתנאי להעברת השילומים, דרשה גרמניה שמדינת ישראל תשחרר אותה מהחובה לשלם פיצויים אישיים בגין נזקי בריאות לניצולי שואה שהפכו להיות אזרחי מדינת ישראל. בית המשפט הוסיף כי המועד של ה-1.10.1953 נקבע כמועד כניסתו לתוקף של אותו חוק הגרמני (BEG) ושם נקבע כי כל מי שהפך להיות לאזרח מדינת ישראל עד ל-1.10.1953 נשללה ממנו זכאותו לקבלת פיצויים בגין נזקי בריאות מגרמניה עקב הסכם השילומים. משום כך כל ניצול שואה באשר הוא שלא הפך להיות אזרח ישראלי לפני 1.10.1953 הרי הסכם השילומים לא מנע ממנו זכות תביעה אישית לפיצויים בגין נזקי בריאות כנגד גרמניה. זו הסיבה לקביעת אותו התאריך בחוק הישראלי שרק מי שעלה עד לאותו המועד יכול לתבוע את נזקי הבריאות ממדינת ישראל, בדמות הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לאור דברים אלה, בית המשפט פסק כי הקריטריון לפיו רק נרדפי הנאצים שעלו עד ה-1.10.1953 עשויים להיות זכאים לקצבה ממשרד האוצר לפי אותו החוק אינו יוצר אפליה או כל בעיה משפטית אחרת (כפי שגם נקבע בפסקי דין רבים בעבר) ומשום כך כל אותם התובעים שעלו לישראל לאחר מועד זה אינם זכאים לגמלה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

לסיכום קבע בית המשפט כי למרות שמבחינה משפטית הוא דחה את הערעורים שלהם הרי ש"יחד עם זאת מבינים אנו לליבם של העוררים, הם ניצולי שואה בדיוק כמו אלו שעלו לישראל לפני 1.10.1953. הסבל שעברו בשואה איננו פחות מזה של ניצולי השואה שעבר מוכרים על פי החוק, מהפן המוסרי נראה שאנו חייבים לעוררים ולניצולי השואה האחרים המצויים באותו מעמד לא פחות ממה שאנו חבים לאלו שנכנסים לגדרו של החוק ולכן ראוי כי הרשויות המוסמכות יפעלו למענם, יכירו בהם ויפצו אותם ברם אין אנו יכולים לכפות זאת בפסק דיננו."

משמעות

  • ניצולי שואה שלא עלו לישראל לפני המועד הקובע בחוק נכי רדיפות הנאצים (01.10.1953), אינם זכאים לגמלה מכוח החוק, גם אם הסיבה שלא עלו לישראל הייתה מניעה שהוטלה עליהם מצד השלטון הקומוניסטי במדינות בהן חיו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות