ניצול שואה שתביעתו לפיצויים מגרמניה נדחתה על הסף, זכאי להגיש תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
על המבקש להגיש תביעה לעמוד בקריטריונים לזכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

פרטי פסק הדין

ערכאה:וועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליד בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:ו"ע 48270-05-11
תאריך:13/9/2011
קישור:פסק הדין

ככלל, ניצולי שואה שהיו זכאים להגיש תביעה לממשלת גרמניה מתוקף סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני, אינם זכאים להגיש תביעה לקבלת תגמול ממשרד האוצר בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים, ותביעה כזו הייתה נדחית על הסף. זאת, אף אם לא הגישו בפועל תביעה לממשלת גרמניה. במקרה הנדון, ניצול שואה הגיש בעבר תביעה לקבלת פיצויים ממשלת גרמניה ותביעתו נדחתה. ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים קבעה, כי ניצולי שואה שהגישו תביעה לפיצויים מממשלת גרמניה לפי סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני, ותביעתם נדחתה על הסף (כלומר, לא ענו על תנאי הזכאות לפי חוק הפיצויים הגרמני) - זכאים להגיש תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. כל זאת בתנאי שהם עומדים בתנאים לקבלת קצבה ממשרד האוצר.

משמעות

  • יש חשיבות לשאלה מדוע נדחתה התביעה לפיצוי מממשלת גרמניה. במקרה שהתביעה נדחתה על הסף וכלל לא נבדקה לגופה (משום שלא היתה לניצול השואה הזכות לתבוע את ממשלת גרמניה) ניתן לתבוע לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (בתנאי שהתובע עונה לתנאים לזכאות לפיצוי לפי החוק).


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים