ניצול שהתעכב בהשלמת המסמכים הדרושים להוכחת תביעתו להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רשאי להמשיך בתביעתו גם בחלוף שנים ממועד הגשתה
לשיהוי בהגשת המסמכים תהיה משמעות לעניין מועד תחילת תשלום התגמולים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
שם התיק:ו"ע 13081-09-10
תאריך:29.01.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו.

רקע עובדתי

  • עניינו של פסק הדין בתביעה ל תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, שהוגשה לראשונה למשרד האוצר בשנת 2000.
  • בשנת 2001 נדרש התובע להוכיח את הנכויות הרפואיות שלו ולהביא עדויות להוכחת תביעתו, והובהר לו שאי קבלת המבוקש תעכב את המשך הטיפול בתביעתו.
  • התובע לא הגיב לפנייה והמסמכים הרפואיים נשלחו למשרד האוצר רק בשנת 2009. בשנת 2010 נדחתה התביעה.
  • התובע ביקש לערער עליה בפני ועדת העררים, אולם הרשות לזכויות ניצולי השואה ביקשה למחוק את הערר על הסף, מכיוון שהעורר לא פעל במשך שנים להשלמת תביעתו.

החלטת ועדת העררים

  • ועדת העררים קבעה שמאחר ותקופת ההתיישנות להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בוטלה ואין הגבלה על המועדים להגשת בקשה לזכאות, אין למנוע מהתובע להשלים את תביעתו, למרות שהתעכב במשך במשך שנים בהשלמת המסמכים הנדרשים להוכחת תביעתו,
  • הרלוונטיות של השיהוי היא לעניין מועד תחילת תשלום התגמולים, אם ייקבע שהוא זכאי להם.

משמעות

  • ניצול שהתעכב בהשלמת המסמכים הדרושים להוכחת תביעתו להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, זכאי להשלמת תביעתו גם בחלוף שנים ממועד הגשתה.
  • לשיהוי בהגשת המסמכים תהיה משמעות לעניין מועד תחילת תשלום התגמולים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע בערך זה באדיבות עו"ד אהוד מוזס מועדת התביעות.