הקדמה:

נציבות קבילות ציבור (אומבודסמן) של ועידת התביעות מטפלת בפניות הציבור בעניינים הנוגעים לתחומי פעילותה של ועידת התביעות ברחבי העולם


פרטים

ארגון מפעיל:
טלפון:
02-5015417

ועידת התביעות מינתה נציב קבילות ציבור (אומבודסמן) שתפקידו לטפל בפניות הציבור בעניינים הנוגעים לתחומי פעילותה של ועידת התביעות ברחבי העולם.

תחומי האחריות של נציבות תלונות הציבור

 • לקבל תלונות לגבי פעולות שנעשו לכאורה על ידי ועידת התביעות הקשורות לתכניות שהיא מנהלת.
 • לקבוע אם תלונה, בעיה או חשש שהועלה על ידי מתלונן/ת דורש פעולת מעקב.
 • אם נדרשת פעולת מעקב, להתיעץ עם המתלונן או ההנהלה, או לחקור את הנושא.
 • לחפש כיצד ליישב תלונות, בעיות או חששות שהועלו.
 • להכין דו"חות סיכום על ממצאים והמלצות.

אופן הפניה לנציבות

 • ניתן לפנות לנציבות בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא”ל
  • בטלפון 02-5015417
  • בפקס 02-5015419
  • בדואר רגיל, לכל אחת מהכתובות הבאות:
   • ועידת התביעות, ת.ד. 7757 ירושלים 9107701 ישראל
   • Claims Conference Ombudsman Postfach 90 02 08 Frankfurt 60442 Germany
   • The 0mbudsman PO Box 585 Old Chelsea Station New York NY 10113