שימו לב
  • במידה והנתון הוא מספרי, שימו לב שאין לרשום בו פסיק - יש לרשום "5000" ולא "5,000". כדי להציג בצורה יפה בתוך ערך, ניתן להקיף בתבנית "חשב ועצב", בצורה כזאת: {{חשב ועצב | {{נתון:השכר הממוצע לפי סעיף 2 }} }}
  • יש לשים לב לשנות את הערך המספרי שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה, ולא ההסברים שבדף.

10551

השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי משמש לחישוב הכנסה בגבייה, מבחני הכנסות ופנסיה לעצמאים.