אחד מתנאי הזכאות של גמלת סיעוד הוא עמידה במבחן הכנסות
התשלומים שיפורטו בהמשך לא נלקחים בחישוב גובה ההכנסה
ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי לחישוב הזכאות לפי גובה ההכנסות


תנאי הזכאות לגמלת סיעוד כוללים בין היתר עמידה במבחן הכנסות.

 • התשלומים שיפורטו בהמשך לא נלקחים בחישוב מבחן ההכנסות.
 • כמו כן יש הוצאות שמנוכות מסך ההכנסות (כפי שיפורט בהמשך).

הגשת אישורים

 • כאשר מגישים את התביעה לגמלת סיעוד יש לצרף אישורים על ההכנסות בהתאם למפורט בטופס התביעה.
 • במקרים הבאים לא יידרשו אישורים על הכנסות:
  • במקרים שבהם מגישי התביעה מקבלים הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה.
  • במקרים שבהם ההכנסות כבר מופיעות במערכת הממוחשבת של הביטוח הלאומי (למשל גמלאות וקרנות פנסיה שמשלמים גופים שונים).
  • במקרה שהתובעים או בני זוגם הגישו לפני פחות משנה תביעה קודמת לגמלת סיעוד שכללה הצהרה מלאה על ההכנסות ואישורי הכנסות.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


הכנסות שנלקחות בחשבון

תשלומים שלא נלקחים בחישוב מבחן ההכנסות

דוגמה
 • אלמנה בת 80 מקבלת כל חודש פנסיה, קצבת זיקנה בסך 1,834 ₪ ותגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.
 • הכנסתה החודשית הכוללת גבוהה מ-12,536 ₪, אבל לצורך חישוב זכאותה לגמלת סיעוד לא מתחשבים בתגמול מהאוצר.
 • הכנסותיה שיילקחו בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלה הן פנסיה + קצבת זיקנה.
 • אחרי שהוכרה מבחינה תפקודית נמצא שהיא זכאית לגמלת סיעוד מלאה ברמה 1 (9 שעות/יחידות שירות).

הוצאות שמנוכות מסך ההכנסות

 • למי שמחויבים בתשלום מזונות לפי פסק דין יופחתו מסך הכנסותיהם ההוצאות על תשלום המזונות.
 • למי ששוכרים דירה (כולל דירה בדיור מוגן) ומשכירים דירה יופחת מסך הכנסותיהם שכר הדירה שהם משלמים ולא יותר מסכום שכר הדירה שהם מקבלים.
 • למי שיש בן/בת זוג, הורה או ילד/ה ששוהה במוסד סיעודי יופחתו מסך הכנסותיהם ההוצאות על החזקת הקרוב במוסד.

סכומי ההכנסה שמזכים בגמלת סיעוד

 • במבחן נלקחת בחשבון ההכנסה הממוצעת של התובעים ובני זוגם בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לגמלה.
 • תקרות הכנסה נפרדות נקבעות למי שמגישים תביעה בחודש ינואר, בחודש פברואר, בחודש מרץ או בחודשים אפריל-דצמבר.
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה בפברואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,092 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,092 ₪ ועד 18,138 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,138 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,138 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,138 ₪ ועד 27,207 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,207 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,046 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,046 ₪ ועד 9,069 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה במרץ 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,314 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,314 ₪ ועד 18,471 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,471 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,471 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,471 ₪ ועד 27,707 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,707 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,157 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,157 ₪ ועד 9,236 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה באפריל-דצמבר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,536 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,536 ₪ ועד 18,804 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,804 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,804 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,804 ₪ ועד 28,206 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 28,206 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,268 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,268 ₪ ועד 9,402 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שהגישו תביעה בינואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 11,870 ₪ גמלה מלאה
מעל 11,870 ₪ ועד 17,805 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 17,805 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 17,805 ₪ גמלה מלאה
מעל 17,805 ₪ ועד 26,708 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 26,708 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,935 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,935 ₪ ועד 8,903 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,281 ₪ לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,736 ₪ לחודש. סך כל הכנסותיו 14,017 ₪.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד ביוני 2024 והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה ברמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • הכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-12,536 ₪ ולכן הוא יקבל גמלה מופחתת בשיעור 50% (5 שעות שבועיות).
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • אם שני בני הזוג הם סיעודיים שצברו במבחן התלות את הניקוד המזכה בגמלת סיעוד:
  • מבחן ההכנסה לכל אחד מבני הזוג יהיה בהתאם למבחן ההכנסה שנקבע ליחידים.
  • ההכנסה שתחושב לכל אחד מהם תהיה מחצית מהכנסתם המשותפת.
  • אם יש להם שני ילדים החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + תוספת לילד.
  • אם יש להם ילד אחד, החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + מחצית התוספת לילד.
 • למבחני ההכנסות בשנים הקודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים