הקדמה:

אחד מתנאי הזכאות של גמלת סיעוד הוא עמידה במבחן הכנסות
התשלומים שיפורטו בהמשך לא נלקחים בחישוב גובה ההכנסה
ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי לחישוב הזכאות לפי גובה ההכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תנאי הזכאות לגמלת סיעוד כוללים בין היתר עמידה במבחן הכנסות.

 • במבחן נלקחות בחשבון הכנסותיהם של התובעים ובני זוגם שגרים עמם ב-3 מתוך 4 החודשים שלפני הגשת התביעה לגמלה. החישוב ייעשה לפי החודשים שבהם ההכנסות היו נמוכות יותר.
 • התשלומים שיפורטו בהמשך לא נלקחים בחישוב מבחן ההכנסות.
 • כמו כן יש הוצאות שמנוכות מסך ההכנסות (כפי שיפורט בהמשך).

הגשת אישורים

 • כאשר מגישים את התביעה לגמלת סיעוד יש לצרף אישורים על ההכנסות בהתאם למפורט בטופס התביעה.
 • במקרים הבאים לא יידרשו אישורים על הכנסות:
  • במקרים שבהם מגישי התביעה מקבלים הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה.
  • במקרים שבהם ההכנסות כבר מופיעות במערכת הממוחשבת של הביטוח הלאומי (למשל גמלאות וקרנות פנסיה שמשלמים גופים שונים).
  • במקרה שהתובעים או בני זוגם הגישו לפני פחות משנה תביעה קודמת לגמלת סיעוד שכללה הצהרה מלאה על ההכנסות ואישורי הכנסות.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


הכנסות שנלקחות בחשבון

תשלומים שלא נלקחים בחישוב מבחן ההכנסות

דוגמה
 • אלמנה בת 80 מקבלת כל חודש פנסיה בסך 5,500 ₪, קצבת זיקנה בסך 1,775 ₪ ותגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר בסך 4,500 ₪.
 • הכנסתה החודשית הכוללת גבוהה מ-11,870 ₪, אבל לצורך חישוב זכאותה לגמלת סיעוד לא מתחשבים בתגמול מהאוצר.
 • סך הכנסותיה שיילקחו בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלה: פנסיה + קצבת זיקנה = 7,275 ₪.
 • אחרי שהוכרה מבחינה תפקודית נמצא שהיא זכאית לגמלת סיעוד מלאה ברמה 1 (9 שעות/יחידות שירות).

הוצאות שמנוכות מסך ההכנסות

 • למי שמחויבים בתשלום מזונות לפי פסק דין יופחתו מסך הכנסותיהם ההוצאות על תשלום המזונות.
 • למי ששוכרים דירה (כולל דירה בדיור מוגן) ומשכירים דירה יופחת מסך הכנסותיהם שכר הדירה שהם משלמים ולא יותר מסכום שכר הדירה שהם מקבלים.
 • למי שיש בן/בת זוג, הורה או ילד/ה ששוהה במוסד סיעודי יופחתו מסך הכנסותיהם ההוצאות על החזקת הקרוב במוסד.

סכומי ההכנסה שמזכים בגמלת סיעוד

שימו לב
בשנת 2023 נקבעו תקרות הכנסה נפרדות לחודש ינואר, לחודש פברואר ולחודשים מרץ-דצמבר.
סכומי ההכנסה החודשית המזכה נכון לינואר 2023
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 10,991 ₪ גמלה מלאה
מעל 10,991 ₪ ועד 16,487 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 16,487 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 16,487 ₪ גמלה מלאה
מעל 16,487 ₪ ועד 24,730 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 24,730 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,496 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,496 ₪ ועד 8,243 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה החודשית המזכה נכון לפברואר 2023
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 11,430 ₪ גמלה מלאה
מעל 11,430 ₪ ועד 17,145 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 17,145 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 17,145 ₪ גמלה מלאה
מעל 17,145 ₪ ועד 25,718 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 25,718 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,715 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,715 ₪ ועד 8,573 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה החודשית המזכה החל ממרץ 2023
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 11,870 ₪ גמלה מלאה
מעל 11,870 ₪ ועד 17,805 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 17,805 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 17,805 ₪ גמלה מלאה
מעל 17,805 ₪ ועד 26,708 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 26,708 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,935 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,935 ₪ ועד 8,903 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • כאשר שני בני הזוג הם סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג.
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,000 ₪ לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,680 ₪ לחודש. סך כל הכנסותיו 13,680 ₪.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה ברמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • הכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-11,870 ₪ ולכן הוא יקבל גמלה מופחתת בשיעור 50% (5 שעות שבועיות).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים