הקדמה:

אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד הוא עמידה במבחן הכנסות
קצבאות שונות לניצולי שואה אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב גובה ההכנסה (ראו פרטים בהמשך)
לחישוב הזכאות על-פי גובה ההכנסות ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תנאי הזכאות לגמלת סיעוד כוללים, בין היתר, עמידה במבחן הכנסות.

 • ההכנסות הבאות אינן נלקחות בחשבון:
  • קצבאות המשולמות לניצולי שואה (ראו פרטים בהמשך)
  • הכנסות מביטוח סיעודי פרטי
 • בחישוב ההכנסות מופחתות ההוצאות הבאות (למי שהוצאות אלה רלוונטיות לגביו):
  • פסק דין למזונות
  • תשלום שכר דירה (אם קיימת הכנסה משכר דירה)
 • בעת הגשת התביעה לגמלת סיעוד יש לצרף אישורים על ההכנסות, בהתאם למפורט בטופס התביעה.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טבלת הזכאות לגמלת סיעוד על-פי הכנסות

מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית נכון לינואר 2021 שיעורי הגמלה
יחיד עד 10,551 ש"ח גמלה מלאה
יחיד מעל 10,551 ש"ח ועד 15,826.5 ש"ח גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
יחיד מעל 15,826.5 ש"ח אין זכאות לגמלה
זוג עד 15,826.5 ש"ח גמלה מלאה
זוג מעל 15,826.5 ש"ח ועד 23,739.75 ש"ח גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
זוג מעל 23,739.75 ש"ח אין זכאות לגמלה
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • כאשר שני בני הזוג הם סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג.
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,000 ש"ח לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,558 ש"ח לחודש. סך כל הכנסותיו 13,558 ש"ח.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה בשיעור של רמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • היות שהכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-10,551 ש"ח, הוא יקבל גמלה מופחתת, בשיעור של 50% (5 שעות שבועיות).

זכאות ניצולי שואה

דוגמה
 • אלמנה בת 80 מקבלת כל חודש פנסיה בסך 5,500 ש"ח, קצבת זיקנה בסך 1,646 ש"ח ותגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר בסך 4,500 ש"ח.
 • הכנסתה החודשית הכוללת אמנם גבוהה מ-10,551 ש"ח, אבל לצורך חישוב זכאותה לגמלת סיעוד לא מתחשבים בתגמול מהאוצר.
 • סך הכנסותיה שיילקחו בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלה: פנסיה + קצבת זיקנה = 7,146 ש"ח.
 • לאחר שהוכרה מבחינה תפקודית היא זכאית לגמלת סיעוד מלאה בשיעור של רמה 1 (9 שעות/יחידות שירות).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים