החוק מגדיר מה נחשב לסיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלה מהביטוח הלאומי שעליו חלות הגבלות על שכר הטרחה
הגבלות שכר הטרחה חלות על ייצוג, סיוע בהגשת התביעה ובנסיבות מסוימות גם על מתן חוות דעת
לא ניתן לגבות תשלום נוסף עבור פעולה הנחשבת כחלק מהסיוע או הייצוג בתביעה מעבר לשכר הטרחה המוגבל על פי חוק
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע

כל אחת מהפעולות הבאות נחשבת סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ועל כן חלות עליה הגבלות שכר טרחה:

 • ייצוג אדם בפני המוסד לביטוח לאומי, בפני ועדה רפואית, בפני ועדת עררים ובפני בית הדין לעבודה.
 • כל סיוע בהכנת והגשת תביעה.
 • מתן חוות דעת מקצועית (של רופא, רואה חשבון, יועץ מס או פסיכולוג) אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • התשלום בעד חוות הדעת משולם לפי תוצאות התביעה.
  • נותן חוות הדעת מייצג או מסייע בהגשת התביעה בדרך נוספת מלבד הגשת חוות הדעת.
  • נותן חוות הדעת הוא בעל זיקה למי שמייצג או מסייע בהגשת התביעה.
 • מתן חוות דעת שאינה מקצועית, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הטיפול בתביעה נעשה על ידי עורך דין או רואה חשבון או שהתובע אינו מקבל כל סיוע בתביעה מעבר לחוות הדעת.
  2. התשלום בעד חוות הדעת אינו משולם לפי תוצאות התביעה.
  3. נותן חוות הדעת לא מייצג ולא מסייע בהגשת התביעה בדרך נוספת מלבד הגשת חוות הדעת.
  4. נותן חוות הדעת אינו בעל זיקה למי שמייצג או מסייע בהגשת התביעה.
דוגמה
דוגמאות לטיפול בתביעה
 • מילוי טופסי תביעה בעבור תשלום.
 • הגשת חוות דעת על ידי בן משפחה של עורך דין המייצג את התובע.
 • מתן חוות דעת על ידי שותף עסקי קבוע של חברה למיצוי זכויות.
 • מתן חוות דעת על ידי בעל מניות בחברה למיצוי זכויות.
 • החוק מפרט מקרים נוספים בהם ייחשב מי שנותן חוות דעת כבעל זיקה למי שמייצג או מסייע בהגשת התביעה. למידע נוסף ראו חוק הביטוח הלאומי - סעיף 315ג.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים