ישנם מקרים שבהם מספר תביעות והליכים לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי נחשבים כתביעה אחת לצורך חישוב וגביית שכר הטרחה
על חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין חל איסור לראות במקרים אלה תביעות נפרדות, ועליהם לגבות שכר טרחה על כלל התביעות כתביעה אחת
במקרה שחברה למיצוי זכויות או עורך דין גבו יותר משכר טרחה אחד בנחשבים כתביעה אחת, ניתן להגיש נגדם תביעה לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


ישנם מקרים שבהם מספר תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי ייחשבו לתביעה אחת לצורך חישוב וגביית שכר הטרחה עבור סיוע או ייצוג בהן.

שימו לב
אין חובה לפנות לקבלת סיוע או ייצוג בתשלום בהליך התביעה
את התביעה ניתן להגיש גם באופן עצמאי, או בעזרת גופים שמסייעים חינם.
למידע נוסף ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

המקרים שבהם מספר תביעות ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה

 • תביעות שהוגשו לקבלת גמלאות שונות הנובעות מאותו מאורע נחשבות לתביעה אחת.
דוגמה
 • מבוטח מיוצג על ידי עורך דין לצורך הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות כללית וכן תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, להן הוא נזקק בשל נכותו.
 • מכיוון שהתביעות נובעות מאותו מאורע, הן נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
 • תביעה להכרה בדרגת נכות לא יציבה או בדרגת אי כושר שאינה קבועה ותביעה להכרה בדרגת נכות יציבה או תביעה להכרה בדרגת אי כושר קבועה נחשבות לתביעה אחת.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות, ולשם כך נעזר בחברה למיצוי זכויות.
 • לתובע נקבעה דרגת אי כושר זמנית מכיוון שמצבו התפקודי לא התייצב.
 • לאחר התייצבות מצבו התפקודי, מוגשת תביעה לקביעת דרגת אי כושר קבועה.
 • שתי התביעות נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
דוגמה
 • מבוטח שנפגע בעבודתו הגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה, וקיבל לשם כך סיוע מחברת מיצוי זכויות.
 • בהמשך הגיש המבוטח, בסיוע של אותה חברת מיצוי זכויות, תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה.
 • שתי התביעות נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
דוגמה
 • מבוטח המיוצג בתביעתו על ידי עורך דין, עובר ועדה רפואית לקביעת נכותו.
 • לאחר שניתנה החלטת הוועדה, מגיש המבוטח באמצעות עורך דינו ערר על ההחלטה.
 • הגשת הערר נחשבת לחלק מהייצוג באותה תביעה לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
 • תביעה להיוון גמלה (תביעה לקבלת מענק במקום קצבה) היא חלק מהתביעה לקבלת הגמלה.
דוגמה
 • נפגע עבודה הגיש תביעה באמצעות חברת מיצוי זכויות לקבלת קצבה.
 • בהמשך מבקש המבוטח להגיש תביעה להיוון הגמלה.
 • התביעה להיוון הגמלה נחשבת לאותה תביעה לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.

מקרים שבהם מספר תביעות מאותו מאורע ייחשבו כתביעה נפרדת

 • תביעה בשל החמרת מצב רפואי או תפקודי אינה נחשבת כחלק מהתביעה הקודמת, אלא כתביעה נפרדת, גם אם היא נובעת מאותה פגיעה או מאותו מאורע.
 • אם תביעה כזו תצליח, שכר הטרחה יחושב על סמך הפער בין הקצבה הקודמת לקצבה החדשה.
דוגמה
 • מבוטח הגיש, בסיוע עורך דין, תביעה לקבלת קצבת נכות.
 • התביעה התקבלה, ונקבעה לתובע קצבת נכות קבועה.
 • לאחר שנתיים חלה החמרה במצבו, והוא ביקש להגיש תביעה להגדלת אחוזי הנכות שלו.
 • התביעה החדשה נחשבת לתביעה עצמאית, שיש לשלם עליה שכר טרחה נפרד (הכפוף להגבלות הקיימות).

מי זכאי?

 • כל אדם המגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ומקבל סיוע או ייצוג מחברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים אשר חלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שחברה למיצוי זכויות או עורך דין גבו יותר משכר טרחה אחד בהליכים הנחשבים כתביעה אחת, ניתן להגיש נגדם תביעה לבית הדין לעבודה לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

חשוב לדעת

 • שכר הטרחה משולם עבור עבודתם של עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת של מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו'. עבור הוצאות אלה הלקוח עשוי להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בגובה הכנסותיו.
 • תביעות למוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים