הקדמה:

ישנם מקרים שבהם מספר תביעות והליכים לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי נחשבים כתביעה אחת לצורך חישוב וגביית שכר הטרחה
על חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין חל איסור לראות במקרים אלה תביעות נפרדות, ועליהם לגבות שכר טרחה על כלל התביעות כתביעה אחת
במקרה שחברה למיצוי זכויות או עורך דין גבו יותר משכר טרחה אחד בנחשבים כתביעה אחת, ניתן להגיש נגדם תביעה לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


ישנם מקרים שבהם מספר תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי ייחשבו לתביעה אחת לצורך חישוב וגביית שכר הטרחה עבור סיוע או ייצוג בהן.

אזהרה
אין חובה לפנות לקבלת סיוע או ייצוג בתשלום בהליך התביעה
את התביעה ניתן להגיש גם באופן עצמאי, או בעזרת גופים המסייעים חינם.
למידע נוסף ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

המקרים שבהם מספר תביעות ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה

הערת עריכה
הדוגמאות לא ממש מדגימות. הםם בעיקר חוזרות על המשפט שלפניהן רק בצורה מפורטת. אני הייתי מציע בדוגמה להכניס גם חישוטב שכר טרחה כדי להדגים. למשל, ולכן שכר הטרחה יהיה.... שהוא שכר הטרחה עבור קבלת....."
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:54, 22 בדצמבר 2015 (IST)
הערת עריכה
אני חושבת שבערך הזה זה יסרבל ויהיה מורכב. אלו דוגמאות למה נחשב תביעה אחת, לא לאופן החישוב, שנמצא במפורט בכל ערך ספציפי. גם להכניס פה חישובים יכולים לבלבל, למשל מישהו שיש לו תביעת נכות עבודה פתאום יראה מספרים אחרים ולא יבין מאיפה זה נובע. אפשר להכניס עוד דוגמאות אם נראה לך שכדאי, אבל לא הייתי נוגעת במספרים
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 12:46, 22 בדצמבר 2015 (IST)
 • תביעות שהוגשו לקבלת גמלאות שונות הנובעות מאותו מאורע נחשבות לתביעה אחת.
דוגמה
 • מבוטח מיוצג על ידי עורך דין לצורך הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות כללית וכן תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, להן הוא נזקק בשל נכותו.
 • מכיוון שהתביעות נובעות מאותו מאורע, הן נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
 • תביעה להכרה בדרגת נכות לא יציבה או בדרגת אי כושר שאינה קבועה ותביעה להכרה בדרגת נכות יציבה או תביעה להכרה בדרגת אי כושר קבועה נחשבות לתביעה אחת.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות, ולשם כך נעזר בחברה למיצוי זכויות.
 • לתובע נקבעה דרגת אי כושר זמנית מכיוון שמצבו התפקודי לא התייצב.
 • לאחר התייצבות מצבו התפקודי, מוגשת תביעה לקביעת דרגת אי כושר קבועה.
 • שתי התביעות נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
דוגמה
 • מבוטח שנפגע בעבודתו הגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה, וקיבל לשם כך סיוע מחברת מיצוי זכויות.
 • בהמשך הגיש המבוטח, בסיוע של אותה חברת מיצוי זכויות, תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה.
 • שתי התביעות נחשבות לתביעה אחת לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
דוגמה
 • מבוטח המיוצג בתביעתו על ידי עורך דין, עובר ועדה רפואית לקביעת נכותו.
 • לאחר שניתנה החלטת הוועדה, מגיש המבוטח באמצעות עורך דינו ערר על ההחלטה.
 • הגשת הערר נחשבת לחלק מהייצוג באותה תביעה לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
 • תביעה להיוון גמלה (תביעה לקבלת מענק במקום קצבה) היא חלק מהתביעה לקבלת הגמלה.
דוגמה
 • נפגע עבודה הגיש תביעה באמצעות חברת מיצוי זכויות לקבלת קצבה.
 • בהמשך מבקש המבוטח להגיש תביעה להיוון הגמלה.
 • התביעה להיוון הגמלה נחשבת לאותה תביעה לצורך קביעת גובה שכר הטרחה וגבייתו.
הערת עריכה
הדוגמה לא מדגימה כלום. היא חוזרת על המשפט שלפניה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:54, 22 בדצמבר 2015 (IST)
הערת עריכה
אם המשפט שלפני מספיק ברור לדעתך, אפשר לוותר על הדוגמה
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 12:46, 22 בדצמבר 2015 (IST)
הערת עריכה
לשר הרווחה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבוד והרווחה, יש סמכות לקבוע נסיבות שבהן שלושת המקרים הראשונים לא יראו כתביעה אחת. העניין טעון מעקב.
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 11:49, 18 באוקטובר 2015 (IDT)

מקרים שבהם מספר תביעות מאותו מאורע ייחשבו כתביעה נפרדת

 • תביעה בשל החמרת מצב רפואי או תפקודי אינה נחשבת כחלק מהתביעה הקודמת, אלא כתביעה נפרדת, גם אם היא נובעת מאותה פגיעה או מאותו מאורע.
 • אם תביעה כזו תצליח, שכר הטרחה יחושב על סמך הפער בין הקצבה הקודמת לקצבה החדשה.
דוגמה
 • מבוטח הגיש, בסיוע עורך דין, תביעה לקבלת קצבת נכות.
 • התביעה התקבלה, ונקבעה לתובע קצבת נכות קבועה.
 • לאחר שנתיים חלה החמרה במצבו, והוא ביקש להגיש תביעה להגדלת אחוזי הנכות שלו.
 • התביעה החדשה נחשבת לתביעה עצמאית, שיש לשלם עליה שכר טרחה נפרד (הכפוף להגבלות הקיימות).

מי זכאי?

 • כל אדם המגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ומקבל סיוע או ייצוג מחברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים אשר חלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שחברה למיצוי זכויות או עורך דין גבו יותר משכר טרחה אחד בהליכים הנחשבים כתביעה אחת, ניתן להגיש נגדם תביעה לבית הדין לעבודה לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

חשוב לדעת

 • שכר הטרחה משולם עבור עבודתם של עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת של מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו'. עבור הוצאות אלה הלקוח עשוי להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בגובה הכנסותיו.
 • תביעות למוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים