מכשירי עזר אופטיים, אלקטרוניים ומכניים נמכרים במחיר מסובסד לעיוורים ולקויי ראייה
סבסוד של ציוד הנגשה למחשב מחייב אישור של ועדת סבסוד


שימו לב
מיום 01.06.2023, יחולו שינויים בהליך ההתאמה והסיוע ברכישת עזרים לנושאי תעודת עיוור או לקוי ראייה.
  • שירות ההתאמה והסיוע יתבצע באמצעות אתר חברת אטוויזור.
  • ההתקשרות עם המרכז לעיוור (המידע בדף זה) תסתיים ב-31.05.2023 וניתן להגיש בקשות לקבלת החזרים עד ה-28.05.2023.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה.

השירות לעיוור מסבסד מכשירי עזר אופטיים, אלקטרוניים ומכניים, המסייעים לעיוורים ולקויי ראייה בשיפור תפקודם.

מי זכאי?

  • עיוורים ולקויי ראייה.

תהליך מימוש הזכות

רינה קזנטיני
המרכז לעיוור
רחוב דוד חכמי 10
תל אביב

חשוב לדעת

  • סבסוד של ציוד הנגשה למחשב מחייב אישור של ועדת סבסוד. לשם כך יש למלא טופס בקשה שכולל מידע נוסף על סוג הציוד והזכאות לסבסוד.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה מבוסס על "צידה לדרך" - חוברת מידע למסיימי תיכון ועל מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על-ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.