החל מיום 01.06.2023 הליכי ההתאמה, הסיוע במימון והרכישה של אביזרים, עזרים ומוצרים נעשים באמצעות חברת אטוויזור שעובדת כגורם מפעיל של משרד הרווחה


שימו לב
ביום 01.06.2023, חלו שינויים בהליך ההתאמה והסיוע ברכישת עזרים לנושאי תעודת עיוור או לקוי ראייה.