פיטורי עובדת בשל היעדרויותיה לצורך טיפול בילדיה הנם פיטורים שלא כדין, המהווים אפליה אסורה על רקע הורות
במקרה של פיטורים שלא כדין תוך פגיעה בזכות החוקתית לשוויון , יטה בית הדין להורות על סעד של השבת העובד למקום העבודה למרות שדרך המלך היא פסיקת פיצויים
די בכך שהשיקול המפלה היה אחד השיקולים שנשקלו בעת קבלת החלטת הפיטורים, גם אם נלוו אליו שיקולים ענייניים, כדי להכתים את ההחלטה כולה ולהוות הפרה של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בה"ד האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:21974-06-21
תאריך:28.07.2021
קישור:לקריאת ההחלטה

רקע עובדתי

 • התובעת היא טלרית בבנק. לאחר תקופת ניסיון ארוכה, ההנהלה דנה באפשרות לתת לה קביעות או לסיים את העסקתה.
 • במסגרת הערכת העובדת המסכמת את תקופת הניסיון צוין שהעובדת עובדת כטלר בצורה טובה מאוד, אין פוטנציאל להתקדם ו"אין חלוקה שווה בנטל גידול הילדים, כשהילדים חולים ובידוד היא נעדרת יחסית הרבה ללא עזרה מהבעל/ משפחה".
 • לאור האמור, הומלץ שלא להעניק לעובדת קביעות בבנק.
 • העובדת תבעה את הבנק על פיטורים שלא כדין, ובמסגרת התביעה ביקשה סעד זמני (החלטה מיידית עוד לפני שבית המשפט דן בתביעה) של החזרתה לעבודה בשל אפליה אסורה על רקע הורות.

החלטת בית המשפט

 • בית הדין קיבל את בקשת העובדת והורה כי יש להחזיר אותה לעבודה עד אשר תתברר התביעה העיקרית.
 • ההתייחסות בהערכה המסכמת אל ההורות של העובדת ואל חלוקת הנטל בביתה, היא ראיה לאפליה על רקע הורות ודי בכך כדי להעביר את נטל ההוכחה לבנק להפריך טענה זו ולהוכיח כי השיקול ההורי לא היווה שיקול בהחלטה לפטר את העובדת. בית הדין קבע כי הבנק לא הצליח להוכיח זאת.
 • אמנם עמידה במטלות והגעה בזמן הן ציפיות לגיטימיות מעובדים, אך במקרה זה קיימות אמירות מפורשות הכורכות את ההמלצה לפיטורים עם גידול הילדים ואפילו בקשה להתערב בחלוקת הנטל בתוך התא המשפחתי.
 • אכן, בהערכות העובד שניתנו לאורך תקופת הניסיון ניתנו לעובדת הערות נוספות בקשר עם תפקודה בעבודה, אולם אין ספק כי לגיליון ההערכה המסכם חשיבות בהחלטה האם להעניק לעובדת קביעות ודי בכך שהשיקול המפלה היה אחד השיקולים שנשקלו בעת קבלת החלטת הפיטורים, גם אם נלוו אליו שיקולים ענייניים, כדי להכתים את ההחלטה כולה ולהוות הפרה של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • בית הדין ציין שהפיטורים אירעו בתקופת הקורונה אשר מטבע הדברים הטילה נטל כבד עוד יותר על אמהות עובדות, ועל כן בתקופה זו הרגישות המשפטית כלפי פגיעה באמהות עובדות צריכה להתחדד.
 • דרך המלך במקרה של פיטורים שלא כדין היא פסיקת פיצויים. עם זאת, נוכח העובדה כי מדובר בפגיעה בזכות חוקתית – הזכות לשוויון, בית המשפט יטה לאכיפה ולהחזרת העובדת לעבודתה.

משמעות

 • פיטורי עובדת בשל היעדרויותיה לצורך טיפול בילדיה הנם פיטורים שלא כדין, המהווים אפליה אסורה על רקע הורות.
 • במקרה של פיטורים שלא כדין תוך פגיעה בזכות החוקתית לשוויון , יטה בית הדין להורות על סעד של השבת העובד למקום העבודה למרות שדרך המלך היא פסיקת פיצויים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח ההחלטה באדיבות אתר נבו.