זכותון זה מרכז תמצית מידע על זכויות מרכזיות הרלוונטיות לנשים עובדות
מומלץ לעיין בפורטל זכויות נשים עובדות ובפורטל תעסוקה וזכויות עובדים לקבלת מידע מלא על זכויות בתחום התעסוקה


יותר ויותר נשים יוצאות לעבוד מחוץ לבית כשכירות וחשוב ביותר שתהיינה מודעות לזכויותיהן וליכולת שלהן לממש אותן. מדריך זה מרכז את הזכויות החשובות לכל אישה עובדת.

1 קבלה לעבודה

על פי חוק, מועמדות ומועמדים לעבודה זכאים להתייחסות שווה, עניינית ונטולת אפליה מטעמים פסולים בהליך קבלתם לעבודה. בנוסף, חוקי העבודה מעניקים לעובדות ולעובדים זכויות שונות בעת הליך קבלתם לעבודה.

איסור אפליה בקבלה לעבודה

החוק אוסר על אפליית עובדות ועובדים בקבלה לעבודה מטעמים שונים, ובין היתר מטעמי מין, מגדר, הורות ועוד. מעסיק שמסרב לקבל לעבודה מועמדת רק בשל היותה אישה, או בשל היותה אם לילדים עובר על החוק.

2 שכר עבודה ותשלומים נוספים

שכר העבודה מורכב מהתגמול הבסיסי בעבור העבודה, כפי שהוסכם בין העובדת למעסיק, ותוספות המגיעות לעובדת על פי חוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי ומשתנות בהתאם לוותק העובדת, היקף משרתה ומצבה האישי.

שכר מינימום

כל עובדת זכאית לפחות לשכר מינימום (32.30 ₪ לשעה ו- 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה). העובדת אינה יכולה לוותר על הזכות לשכר מינימום. להסכמה של עובדת על שכר נמוך משכר מינימום אין תוקף מחייב.

טיפ
לשם שמירה על זכויות הפנסיה ופיצויי הפיטורים בהמשך, יש לוודא כי שכר מינימום המשולם לעובדת מורכב משכר העבודה והרכיבים הקבועים בלבד, ואילו שאר התוספות (כמו החזר הוצאות נסיעה) משולמות בנוסף.

תשלום השכר במועד

מעסיק חייב לשלם לעובדת את השכר לכל המאוחר עם תום החודש שעבורו הוא משולם (מקובל לשלם את השכר ביום הראשון בחודש שלאחריו).

 • עובדות ועובדים מסוימים עשויים להיות זכאים לתשלום שכר אף מוקדם מכך.
 • אם שכר העבודה לא שולם לעובדת עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, ניתן לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר החל מהמועד בו היה צריך לשלם את השכר, כלומר החל מתום החודש שעבורו משולם השכר.
 • למידע נוסף ראו:

החזר הוצאות נסיעה

עובדת הזקוקה לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתה זכאית להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמשה (או עשויה היתה להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתה. גובה ההחזר הוא עד 22.60 ₪ ליום או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם.

 • עם זאת, כאשר העובדת נדרשת להגיע לעבודה או לחזור ממנה הביתה בימים ובשעות שבהן אין תחבורה ציבורית (למשל, אחות המתחילה או מסיימת משמרת בשעות הלילה המאוחרות או בשבתות וחגים), על המעסיק לשלם לה החזר הוצאות נסיעה עבור אותו יום לפי עלות הנסיעות בפועל, ועד לסכום ההחזר היומי.
 • החזר הוצאות נסיעה משולם לעובדת בנוסף לשכר שעליו סיכמו המעסיק והעובדת. עם זאת, ניתן לשלם שכר הכולל בתוכו כבר את הוצאות הנסיעה, בתנאי שהתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכם העבודה של העובדת קובע כי השכר כולל בתוכו את הוצאות הנסיעה.
  2. שיעור השכר בניכוי הוצאות הנסיעה אינו נמוך משכר המינימום.
טיפ
במקרים מסוימים עשויה העובדת להיות זכאית גם לשכר עבור הזמן שבו היא נוסעת למקום העבודה או עבור הזמן שבו היא נוסעת מלקוח אחד לאחר. ראו למשל תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.


3 הפרשות לפנסיה

מעסיק חייב להפריש סכומים מסוימים לטובת ביטוח פנסיוני (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) של העובדת.

 • אם העובדת היתה מבוטחת בביטוח פנסיוני בעת קבלתה לעבודה, היא זכאית להפרשות לפנסיה החל מיום עבודתה הראשון, ואם לא היתה מבוטחת בעת קבלתה לעבודה, היא זכאית להפרשות כעבור 6 חודשים.
 • העובדת רשאית לבחור בעצמה את סוג הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), את חברת הביטוח הספציפית או קרן הפנסיה הספציפית שאליה יופקדו הכספים וכן את המסלול שבו יושקעו הכספים.
 • העובדת יכולה לבצע את תהליך ההצטרפות לביטוח הפנסיוני באמצעות סוכן פנסיוני מטעמה או באמצעות סוכן פנסיוני מטעמו של המעסיק, או בלי סוכן פנסיוני כלל.
 • למעסיק אסור לכפות על העובדת את רצונו בנושאים אלה או להתנות את העברת הכספים בכך שהעובדת תבחר בחברה מוסימת או תשתמש בשירותיו של סוכן מסוים.
 • למידע נוסף ראו:


4 תנאי עבודה

החל מחודש אפריל 2018 שבוע עבודה מלא הוא 42 שעות (במקום 43 שעות). במקצועות מסוימים ובמקומות עבודה מסוימים שבוע העבודה קצר יותר ויכול לנוע בין 36 ל-40 שעות. כל שעת עבודה שמעבר למספר שעות אלה באותו שבוע נחשבת לשעה נוספת ומזכה בתוספת שכר.

הפסקות בעבודה

עובדת זכאית להפסקות בעבודה (45 דקות שלפחות 30 דקות מתוכן הן ברציפות), בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה, וסוג העבודה שבה היא מועסקת.

 • עובדת בעבודת כפיים זכאית להפסקות אלה אם היא מועסקת במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות.
 • עובדת בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאית להפסקות אלה אם היא מועסקת:
  • מעל 9 שעות ביום, בשבוע עבודה בן 5 ימים.
  • מעל 8 שעות ביום, בשבוע עבודה בן 6 ימים.
 • הפסקות אלה אינן חלק משעות העבודה והמעסיק אינו חייב לשלם עבורן, אלא אם דרש מהעובדת להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה.
 • הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכלל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה.
 • למידע נוסף ראו: הפסקות בעבודה.


הפסקות לצורך שימוש בשירותים

מעסיק חייב לאפשר לעובדת הפסקות לצורך שימוש בשירותים לפי צרכיה ואף לדאוג לקיומם של חדרי שירותים סבירים וראויים.

עבודה ביום חול

יום עבודה מלא נע בין 8 ל-9 שעות (משתנה בהתאם לאורך שבוע העבודה במקום העבודה ולהסכמים ספציפיים שחלים באותו מקום או באותו ענף). על כל שעה נוספת בכל יום זכאית העובדת לתוספת שכר.

עבודה בימי שישי או בימים שלפני המנוחה השבועית וערבי חג

היום שלפני יום המנוחה השבועית (ימי שישי ליהודים, ימים חמישי או שבת לבני דתות אחרות לפי בחירתם) וכן ערבי חג, הם ימי עבודה קצרים יותר, ויכולים לנוע בין 5 ל-8 שעות, בהתאם להסכמים וצווי הרחבה שחלים על כל מקום עבודה.

שעות נוספות

כל עבודה שמעבר למכסה היומית וכן כל שעה מעבר למכסה השבועית נחשבות לשעות נוספות.

 • בכל מקרה של שעה נוספת זכאית העובדת לשכר גבוה מהשכר הרגיל (125% בשעתיים הנוספות הראשונות, ו-150% בשעות הנוספות שמעבר).
 • קיימת מגבלה על מספר השעות הנוספות שבהן ניתן להעסיק עובדים.
 • עובדת בהיריון שהודיעה למעסיקה על ההיריון פטורה מעבודה בשעות נוספות מהחודש החמישי להיריון ואילך.
 • למידע נוסף ראו:

עבודה במשמרות שנייה ושלישית בתעשייה

עובדות המועסקות במשמרות שנייה ושלישית בתעשייה שמרביתה מפעילה את קווי היצור שלה ב-3 משמרות מסביב לשעון זכאיות לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 15% על הכנסתן מהעבודה באותן משמרות.

עבודה במשמרת לילה (בכל המקצועות)

קיימות הגבלות בחוק על העסקת נשים בעבודה במהלך הלילה (אף אם רק חלק מהמשמרת - ולא כולה - חל במהלך הלילה).

 • במקרים מסוימים מותר לנשים לסרב לעבוד במשמרת לילה או בחלקה, ולמעסיק אסור לסרב לקבל אותה לעבודה בשל סירובה.
 • במקרים שבהם עובדת מועסקת במשמרת שחלקה או כולה חל בלילה, חובה על המעסיק להבטיח מנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים).
 • מעסיק מחויב לספק לעובדת המועסקת במשמרת לילה אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, במקרה שאין אפשרות להשתמש בשירותי תחבורה אחרים (מלבד במקומות העבודה מסוימים המפורטים בחוק).
 • במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובדת במשמרות לילה לתקופה שמעל שבוע אחד מתוך שבועיים (2 שבועות).
 • 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא. עבודה מעבר ל-7 שעות (בכפוף למגבלות שנקבעו לכך), תיחשב לעבודה בשעות נוספות המזכה בגמול עבור שעות נוספות.
 • למידע נוסף ראו:

עבודה בעבודות המסכנות את בריאות העובדת

החוק מטיל מגבלות על העסקת נשים בעבודות שעלולות לסכן את בריאותן.

איסור אפליה בתנאי העבודה

אסור להפלות בתנאי העבודה עובדת רק בשל היתה אישה, או בשל היותה אם לילדים, או בשל העובדה כי היא בהיריון או עוברת טיפולי פוריות.


5 חופש בחגים

ככלל, ימי החג נחשבים לימי חופש מעבודה שעבורם זכאית העובדת לשכר רגיל, כפי שהיתה מקבלת באותו יום עבור עבודתה אלמלא היה זה חג.

 • עובדת ששכרה נקבע לפי מספר ימי העבודה או לפי מספר שעות העבודה שעבדה בפועל, תהיה זכאית לתשלום דמי חגים (תשלום בגובה השכר) עבור החג שבו נעדרה מעבודתה, בתנאי שצברה ותק של לפחות 3 חודשים במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדרה ביום שלפני החג וביום שלאחריו או שנעדרה בהסכמת המעסיק (למשל עקב חופשה, אי שיבוץ למשמרת באותם ימים וכו').
 • עובדת שהועסקה בפועל במהלך החג זכאית לשכר גבוה יותר משכרה הרגיל (תוספת של 50%, ואם הועסקה באותו יום שלא מתוך בחירה היא עשויה להיות זכאית לשכר גבוה עוד יותר) ובנוסף ליום מנוחה חלופי.
 • חשוב להדגיש: לא כל החגים נחשבים לימי חופש.
דוגמה
חנוכה, פורים ותשעה באב נחשבים ימי עבודה רגילים, אלא אם נקבע אחרת במקום העבודה הספציפי או בענף שבו העובדת מועסקת.
 • כמו כן, ימי חול המועד לא נחשבים לימי חג אלא לימי עבודה רגילים (בחלק ממקומות העבודה מקובל להנהיג ימי עבודה מקוצרים בתקופה זו).
 • גם ערב חג אינו נחשב יום חופשה, אלא יום עבודה מקוצר.
טיפ
עובדת המעוניינת להיעדר מעבודתה בערב חג, או בחגים ומועדים שאינם מוכרים כ"ימי חג" או בחול המועד, יכולה לעשות זאת בהסכמת המעסיק על חשבון ימי החופשה השנתית שצברה. כמו כן היא יכולה לבחור 2 מתוך הימים הללו כימי בחירה, שבהם תוכל לצאת לחופשה ללא צורך בקבלת הסכמת המעסיק, בתנאי שתודיע לו לפחות 30 ימים מראש.

6 חופשה שנתית

כל עובדת זכאית למספר ימי חופשה בתשלום בהתאם לוותק שצברה במקום עבודתה.

 • המעסיק רשאי לבחור מתי תצא העובדת לחופשה, אך עליו להתחשב ברצונה ובבקשתה לצאת לחופשה במועדים שהיא מבקשת לעשות כן.
 • המעסיק אף רשאי לקבוע מראש ימים שבהם העובדת תצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • העובדת יכולה לבחור 2 ימים ספציפיים בשנה, שבהם תצא לחופש ללא צורך לקבל את רשות המעסיק אך בתנאי שהודיעה לו על כך לפחות 30 ימים מראש.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובדת לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צברה.
 • העובדת רשאית במגבלות מסוימות לנצל רק חלק מימי החופשה המגיעים לה בשנה מסוימת ולצבור אותן לשנה לאחריה.
 • אם המעסיק אינו מאפשר לעובדת לצאת לחופשה שנתית בהתאם לחוק, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • למידע נוסף ראו:


7 ימי מחלה של העובדת ובני משפחתה

עובדת צוברת זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק (כלומר ל-18 ימי מחלה בשנה).


8 תקופת ההיריון

עובדת בהיריון זכאית ללא מעט זכויות, הקלות והגנות במקום העבודה. לשם כך עליה להודיע למעסיק כי היא בהיריון.

איסור פגיעה בהיקף המשרה, פיטורים ואיסור אפליה

החוק אוסר על אפליה של עובדת בהיריון בכל הקשור לעבודה, ובכלל זה בקידומה, בתנאי העבודה, בהטבות, בפיטורים וכו'.

היעדרות מעבודה לצורך בדיקות היריון

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר וכו'. העובדת זכאית לשכר רגיל עבור השעות שבהן היא נעדרה מהעבודה לצורך הבדיקות.

 • תקופת ההיעדרות בתשלום שהעובדת זכאית לה בשל בדיקות היריון (החל מיום 06.02.2019):
  • עובדת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון.
  • עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
טיפ
היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. כמו כן, אסור למעסיק לנכות את תקופת ההיעדרות משכרה של העובדת.

שמירת היריון

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לשמירת היריון בתנאי שהעובדת הציגה אישור רפואי על היותה בשמירת היריון והיא נעדרה מעבודתה בשל שמירת היריון לפחות 30 יום.

שעות נוספות, עבודות מסוכנות ועבודה במשמרות

החוק אוסר על העסקת עובדת בעבודת שעשויות לסכן אותה או את העובר.

עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות

עובדת זכאית להיעדר מעבודתה לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית ואסור לפטר אותה בימי ההיעדרות בגין הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, וזאת ללא תלות בוותק של העובדת במקום העבודה.


9 אחרי הלידה

עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשת לידה שבמהלכה אסור לפטר אותה.

חופשת לידה

 • עובדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום).
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה).
 • מי שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות על כל תינוק נוסף.
 • 7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצון העובדת) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה.
 • למידע נוסף ראו:

הגנה על היולדת מפני פיטורין

מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה, או לפטר עובדת במהלך החופשה. כמו כן אסור למעסיק לפטר את העובדת במשך 60 יום לאחריה אלא אם קיבל היתר לכך ממשרד העבודה.

המשך יחסי עבודה בין היולדת למקום עבודתה

במהלך חופשת הלידה העובדת ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על-פי הוותק במקום העבודה, כמו: דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים, כלומר צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה. יחד עם זאת, מספר ימי החופשה השנתית שהעובדת זכאית להם במהלך השנה שבה יצאה לחופשת הלידה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבדה בפועל באותה שנה. (למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית).

 • המעסיק חייב להמשיך להפריש את ההפרשות החודשיות לביטוח הפנסיוני של העובדת גם בעת חופשת הלידה אולם רק עבור החלק של החופשה שעבורו משולמים לעובדת דמי לידה. אם המעסיק נהג להפריש לקופת גמל נוספת או לקרן השתלמות, עליו להמשיך ולבצע את ההפרשות הללו גם בעת חופשת הלידה. (למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בחופשת לידה).
 • כאשר מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג, עליו להעניק את השי גם לעובדת הנמצאת בחופשת לידה בעת מתן השי.
 • במקצועות מסוימים זכאית העובדת הנמצאת בחופשת לידה גם לשכר (חלקי או מלא) בנוסך לדמי הלידה.
דוגמה

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה

עובדת (ובמקרים מסוימים גם בעלה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.

 • משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 • במהלך החל"ת ובמשך 60 יום שלאחריה אסור למעסיק לפטר את העובדת אלא באישור ממשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

מעורבות של בן הזוג אחרי הלידה

בשנים האחרונות יש סדרה של חוקים ותקנות שמאפשרים ומעודדים את האבות לסייע לבת זוגם אחרי הלידה.

התפטרות מהעבודה לצורך הטיפול בילד

 • עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילד, עשויה להיות זכאית לפיצויי פיטורים, אם התפטרה בטרם עברו 9 חודשים מיום הלידה ובתנאי שהיא הועסקה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק במשך שנה אחת לפחות לפני ההתפטרות.
 • הזכות להתפטר ולקבל פיצויים תקפה למשך 9 החודשים כאמור, גם אם העובדת חזרה לעבוד במהלך תקופה זו.
 • אם המעסיק הפריש את כספי הפיצויים במהלך תקופת ההעסקה באופן שוטף לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים לפי סעיף 14, הרי שהעובדת תהיה זכאית אך ורק לתשלום עבור תקופות או חלקים מהמשכורת שעבורם לא הופרשו סכומים לביטוח הפנסיוני או לקופת הפיצויים.
אזהרה
יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד זכאית אמנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד כדי לנצל את זכאותה (אם קיימת) לדמי אבטלה. החל מה-01.12.2017, ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.


10 חזרה לעבודה אחרי הלידה

עובדת לאחר חופשת לידה זכאית להזדמנות ממשית להשתלב מחדש במקום עבודתה ולחזור לאותה עבודה שבה עבדה לפני יציאתה לחופשת הלידה ובאותם תנאים. לפיכך אסור לפטר או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת במהלך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה. שר העבודה ייתן היתר לפיטורים רק אם השתכנע שהם אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה.

 • עובדת המועסקת במשרה שהיקפה לפחות 174 שעות בחודש, או במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה (עובדת במגזר הציבורי עשויה להיות זכאית לשעת היעדרות זו במשך תקופה ארוכה יותר). זכאות זו ניתנת גם אם העובדת אינה מניקה, וגם אם העובדת החלה לעבוד במקום עבודה חדש לאחר חופשת הלידה.
 • עובדת שמניקה זכאית לא להיחשף לחומרים מסוכנים בעבודתה, ועל המעסיק לאפשר לה לעסוק בעבודה חלופית.
 • אם העובדת ילדה במהלך שנת מס מסוימת וחזרה לעבודה בשנה שלאחריה, היא עשויה להיות זכאית להחזר מס הכנסה (אם המעסיק לא הספיק לעדכן את השכר שלה בהתאם במהלך שנת הלידה, ולכן לא זיכה אותה בנקודות הזיכוי שהיא אמורה לקבל באותה שנה, או אם לא הספיק לערוך חישוב מס מחדש לאור הירידה בשכר השנתי עקב היציאה לחופשת הלידה).


11 היעדרות של אם לילד בשל שירות מילואים של בן זוגה

עובדת במשרה מלאה, שהיא אם לילד מתחת לגיל 13 הנמצא בחזקתה, ושבן/בת זוגה יצא לשירות מילואים של 5 ימים לפחות, זכאית להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום (מהיום הראשון לשירות המילואים).

12 תיאום מס הכנסה וביטוח לאומי

עובדת המועסקת ביותר ממקום עבודה אחד יכולה לערוך תיאום מס הכנסה כדי שגובה המס שינוכה משכרה לא יהיה גבוה מזה שהיא צריכה לשלם בפועל. ניתן לבצע את התיאום דרך האינטרנט או באמצעות שליחת מכתב לפקיד השומה בצירוף תלושי השכר משני מקומות העבודה.

 • אם במקום העבודה העיקרי מרוויחה העובדת פחות מ-60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪ ברוטו נכון ל-2024), היא יכולה לערוך תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להבטיח שלא ינוכו משכרה דמי ביטוח גבוהים מאלה שהיא צריכה לשלם. ניתן לבצע את התיאום ישירות מול המעסיק המשני.
טיפ
אם הסתיימה שנת המס והעובדת לא ערכה תיאום מס או תיאום ביטוח לאומי, היא רשאית להגיש בקשה להחזר הסכומים העודפים שנוכו משכרה. (למידע נוסף ראו: החזר מס הכנסה וכן החזר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשכירים).


13 מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

עובדת מגיל 23 ומעלה שיש לה לפחות ילד אחד מתחת לגיל 19 (ואם היא עברה את גיל 55, גם אם אין לה ילדים) עשויה להיות זכאית למענק עבודה אם הכנסתה מעבודה או מעסק הייתה בטווח הסכומים שנקבעו לאותה שנת מס, ובהתייחס גם להכנסות נוספות שלה או של בעלה.


14 סביבת עבודה בטוחה ומניעת הטרדה מינית

עובדת זכאית לסביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדה מינית.

 • הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע בכבוד, בחירות, בפרטיות ובזכות לשוויון של מי שהוטרדה.
 • הטרדה מינית יכולה להיות מילולית, לא מילולית (שפת גוף, רמיזות, הצגת תכנים פורנוגרפיים) ופיזית.
 • גם אמירות שאינן מתייחסות ישירות אל העובדת הספציפית אך מתמקדות במיניות של אדם מסוים או בנושאים מיניים כלליים, עשויה להוות הטרדה מינית, והעובדת זכאית להגנה מפני התנהגויות אלה.
 • החוק מטיל אחריות על המעסיק למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה ולמנוע סביבת עבודה רווית תכנים מיניים.
 • החוק דורש ממנהל להימנע באופן מוחלט מהצעות ומהתייחסויות מיניות כלפי עובדת, אפילו אם לא הראתה התנגדות לכך, שאם לא כן ניתן להאשים אותו בביצוע הטרדה מינית במסגרת העבודה.
דוגמה
מסגרת עבודה היא כל אחד מאלה:
 • מקום העבודה עצמו.
 • מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק תוך כדי העבודה או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא (לדוגמה בנופש, בהסעה לעבודה, במסיבה שקשורה לעבודה, בערב בפאב, בקורס מטעם העבודה).
 • הטרדה מינית היא עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית.
  • מי שנפגעה מהטרדה מינית במקום העבודה יכולה להגיש תלונה לאחראי על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, להגיש תלונה במשטרה נגד המטריד וגם להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד בבית הדין לעבודה.
  • במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעת פיצויים גם נגד המעסיק.
 • החוק מגן על מי שהוטרדה מינית.
  • אסור להפלות עובדת או מועמדת לעבודה בשל כך שעברה הטרדה מינית במקום העבודה, הגישה תלונה או תביעה על רקע הפגיעה, וכן אסור להפלות כל אדם שסייע לעובדת אחרת שנפגעה להגיש תלונה או תביעה.
  • אסור להתנכל לעובדת שהוטרדה מינית וכן למי שהגישה תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית. כמו כן אסור להתנכל לעד מטעם מי שהוטרדה ולכל אדם אחר שנקט עמדה לטובת הנפגעת.
טיפ
אם נפגעת מהטרדה מינית ואת חוששת להתלונן, ניתן להיעזר בארגוני הסיוע המפעילים קווי סיוע משפטיים ומלווים בתהליך.

15 סיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. תעסוקה וזכויות עובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים. נשים עובדות
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הנציבות פועלת במסגרת משרד המשפטים במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלויות. כל הזכויות הרלוונטיות לאנשים עם מוגבלות ובפרט בתחום התעסוקה
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה המטה פועל במסגרת משרד העבודה למען שילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, הן כשכירים והן כעצמאים. תעסוקת אנשים עם מוגבלויות
מערך ביקורת זכויות עובדי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה המועסקים בשירות המדינה באמצעות חברות חיצוניות (עובדי קבלן) מערך הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר מבקר את ההתקשרויות הישירות של משרדי הממשלה עם ספקי שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה, ומטפל בתלונות של עובדים אלה במטרה להבטיח את שמירת זכויותיהם בהתאם לדיני העבודה ולחוזי התקשרות שנחתמו עם ספקי השירותים. זכותון עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (בשירות המדינה בלבד), זכויות עובדי הסעדה המועסקי באמצעות חבורת חיצוניות בשירות המדינה
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
שירות התעסוקה

איתור לשכות התעסוקה על-פי פריסה ארצית

הסדרת שוק העבודה בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. זכויות עובדים בעת מחלה, נשים עובדות, סיום יחסי עבודה
הרשות לקידום מעמד האישה ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, בתפקידים בכירים ובעמדות השפעה. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
מס הכנסה אחראי על גביית מסים מהכנסות העובדים החייבות במס. שכר העבודה ומרכיביו
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים