ועדות משרד הבינוי והשיכון, הבוחנות בקשות של מבקשי סיוע בדיור ציבורי, חייבות לנמק את החלטותיהן
על ההנמקה להצביע על הקריטריון הספציפי שבגללו שבו לא עמד מבקש הסיוע ושבגללו נדחתה בקשתו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בימ"ש לעניינים מינהליים ב"ש
שם התיק:עתמ (ב"ש) 317/09
תאריך:10.11.2009
קישור:פסק הדין באתר נבו

העובדות

 • העותרות הן שתי עמותות ציבוריות, הפועלות להגנה על זכויותיהן של נשים מוחלשות כלכלית-חברתית ומחוסרי דיור, אשר מבקשות מהוועדות המוסמכות, לנמק את החלטותיהן (בנוגע לזכאות דיור ציבורי).
 • ועדות משרד הבינוי והשיכון, בוחנות בקשות של מבקשי סיוע בדיור ציבורי וקובעות האם הם זכאים:
  • ועדת האיכלוס העליונה לפי סעיף 2.1 לנוהל מס' 08/13 מיום 25.06.2003 - דנה ומחליטה בערעורים של מבקשי סיוע בדיור שבקשותיהם נדונו ונדחו בועדות האחרות של משרד הבינוי והשיכון, למעט הועדה הציבורית לאכלוס, או במקרים שאין בסמכות הועדה לדון בהם.
  • ועדה ציבורית לפי סעיף 2.1 לנוהל מס' 08/17 מיום 18.06.2009 - דנה ומחליטה בערעורים של מבקשי סיוע בדיור שבקשותיהם נדונו ונדחו בועדות איכלוס עליונה.
 • העותרות טענו על סמך מקרים מסויימים, כי נימוקי הועדות (העליונה והציבורית) לוקות בחסר ואינן מספקות. מכאן הבקשה מהוועדות, שינמקו את החלטותיהן בערעורים, באופן פרטני המתייחס לכל נסיבה ושיקול, בנוגע לבקשות של דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה, שנדחו.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט קיבל את העתירה וקבע:
  • ועדות משרד הבינוי והשיכון חייבות לנמק את החלטותיהן בנוגע לדחיית בקשת סיוע לדיור ציבורי.
  • בסעיף 2.5 לנוהל הועדה העליונה נקבע: "החלטות הועדה תהיינה מנומקות, והועדה בהחלטותיה לעתיד תונחה על ידן כתקדים".
  • המדינה הסכימה להוסיף נוהל הבהרה, לפיו במקרים של דחיית בקשה, ההנמקה תציין מהו הכלל או התנאי בו המבקש סיוע לדיור ציבורי, לא עומד.

משמעות

 • במקרה של דחיית בקשת סיוע לדיור ציבורי, ועדות משרד הבינוי והשיכון הדנות בעניין הזכאות לסיוע, חייבות לנמק את החלטותיהן.
 • ההנמקה חייבת להתיחס לקריטריון הספציפי שמבקש הסיוע לא עמד בו ושעל בסיסו נדחתה הבקשה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים