הקדמה:

עמותת לשם הוקמה על-ידי אנשי מקצוע, הורים ואנשי ציבור, במטרה לקדם את תחום התמיכה בבוגרים ובסטודנטים עם לקויות למידה או מוגבלויות שונות.
כחלק מפעילותה המקצועית, סייעה העמותה בהקמת מרכזי תמיכה במוסדות אקדמיים, בבתי ספר ובצה"ל.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
כתובת:ת.ד. 4403, ירושלים, 91044.
טלפון:09-7498001
שנת הקמה:1994
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות