הפורטל מרכז תחתיו את הזכויות המגיעות לסטודנטים עם מוגבלויות.

יש לא מעט נושאים שבהם המערכת האקדמית מסייעת לסטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלויות. יש לשים לב שנושא הנגישות הפיזית ברחבי הקמפוסים אמור להיות מוסדר בצורה כוללת, אבל עדיין לא ממומש ב- 100%.

חשוב: סטודנט שהוכרה לו נכות רפואית של 20% לפחות, עשוי להיות זכאי למימון שכר לימוד והוצאות נוספות במסגרת שיקום מקצועי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים