הקדמה:

אלמן, אלמנה, כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה, כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין.

מי זכאי?

 • אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה (כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה),
 • יתומים עד גיל 30 שאחד מהוריהם או שניהם נספו בפעולת איבה,
 • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לפטור יש להגיש למשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי:
  • כתובת המשרד: שד' ויצמן 13 ירושלים 9543707
  • פקס: 02-6514002
  • טלפון: 1-222-6050 או *6050
 • יש לציין את פרטי הנכס (מס’ גוש, מס' חלקה וכתובת הנכס).

חשוב לדעת

 • הפטור יוענק פעמיים בלבד לכל זכאי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים