הקדמה:

אלמן, אלמנה, כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה, כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין.

מי זכאי?

 • אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה (כולל אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/ה),
 • יתומים עד גיל 30 שאחד מהוריהם או שניהם נספו בפעולת איבה,
 • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה.
הערת עריכה
מה הרלוונטיות אם נישואי האלמן הופרו. היכן כתוב שהתגמול מותנה בכך שהאלמן לא יינשא בשנית?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 12:47 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לפטור יש להגיש למשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי:
  • כתובת המשרד: שד' ויצמן 13 ירושלים 9543707
  • פקס: 02-6514002
  • טלפון: 1-222-6050 או *6050
 • יש לציין את פרטי הנכס (מס’ גוש, מס' חלקה וכתובת הנכס).

חשוב לדעת

 • הפטור יוענק פעמיים בלבד לכל זכאי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים