נפגעי פעולות איבה אינם לבד - אלה התחומים בהם המדינה יכולה וצריכה לסייע

חלק מצער ממציאות החיים בישראל הוא נושא פעולות האיבה. מי שנפגע, פיזית או נפשית, מפעולה שכזו, עשוי להיות זכאי לעזרה מהמדינה. פורטל זה מרכז מידע לגבי קשת התגמולים וההטבות המגיעים למי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה, כולל סיוע כלכלי בתחומים ספציפיים - טיפולים רפואיים, דיור, לימודים, תעסוקה ועוד.

לבדיקת הזכויות של נכה מפעולת איבה, ראו במחשבון המוסד לביטוח לאומי


הערת עריכה
ב31.12.22 נכנס לתוקף תיקון לחוק הנכים שמשפיע גם על חוק התגמולים לנפגעי איבה ונכי צה״ל. יש 2 ג׳ירות בנושא (3279,3281) ותזכורת ביומן
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:59, 17 בינואר 2022 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים