הקדמה:

עובדים שכירים ועצמאים, שהכנסתם נפגעה בתקופת משבר קורונה, היו זכאים למשוך מקרן ההשתלמות סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש, ללא לתשלום מס, ובסך הכל עד 45,000 ש"ח
הפטור ממס הוענק לגבי משיכות מקרן ההשתלמות שבוצעו בתקופה שמה-10.08.2020 ועד ל-09.02.2021
מי שמשך כספים מקרן ההשתלמות בהתאם לתנאים המפורטים בדף זה, יוכל להמשיך להפקיד בקרן ההשתלמות כספים נוספים למרות המשיכה, ולא יצטרך לפתוח קרן השתלמות נוספת
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


עובדים ועצמאים שהכנסתם נפגעה בתקופת משבר קורונה היו זכאים למשוך מקרנות ההשתלמות סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש ועד למשיכה כוללת של 45,000 ש"ח, מבלי שיחוייבו במס הכנסה בגין המשיכה.

 • הפטור ממס הכנסה ניתן לגבי משיכות שנעשו בתקופה שמיום 10.08.2020 ועד 09.02.2021.
 • הפטור ממס הוענק על משיכת סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש. כל סכום מעבר לכך חויב במס.
שימו לב

מי זכאי?

 • עובד שכיר או עצמאי, שמשך סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש מחשבונותיו בקרנות השתלמות, ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
  • הוא פוטר או יצא לחל"ת, או שבן זוגו פוטר או יצא לחל"ת, במהלך התקופה שמ-01.03.2020 ועד למועד שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
  • ההכנסה החודשית הממוצעת שלו ושל בן זוגו בתקופה שמה- 01.03.2020 ועד לסוף החודש שקדם למועד שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת, פחתה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת שלהם בשנת 2019.
דוגמה
בני זוג שאחד יצא לחל"ת והשני המשיך לעבוד כרגיל
 • עובדת עצמאית המשיכה לעבוד כרגיל בתקופת משבר הקורונה, אך בן זוגה יצא לחל"ת בחודש מאי 2020.
 • החל מה-10.08.2020 ועד ה-09.02.2021 זכאים כל אחד מבני הזוג למשוך מקרן ההשתלמות שלו/ה סכום של עד 7,500 ש"ח בכל חודש, ללא חיוב במס בגין המשיכה.
 • כל אחד מבני הזוג זכאי למשוך את הסכום מקרן ההשתלמות שלו ללא חיוב במס, ללא קשר אם הוא עצמאי או שכיר.
דוגמה
עובד שכיר שהכנסתו צומצמה
 • עובד שכיר עבד במשרה מלאה החל משנת 2019. במרץ 2020 צומצם היקף המשרה שלו ל-50% משרה, ומשכורתו פחתה בהתאם.
 • ב-10.9.2020 העובד מגיש בקשה למשוך 7,500 ש"ח מקרן ההשתלמות שלו.
 • מכיוון שהכנסתו החודשית הממוצעת של העובד בתקופה שבין ה-01.03.2020 ועד 31.08.2020 (החודש שקדם להגשת הבקשה) נמוכה מההכנסה החודשית הממוצעת שהייתה לו בשנת 2019, הוא לא יחויב במס הכנסה בגין משיכת הסכום מקרן ההשתלמות.
הערת עריכה
לאחר שנקבל תשובה מרשות המסים, נוסיף דוגמה של עצמאי שהכנסתו הצטמצמה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:04, 10 באוגוסט 2020 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • כדי למשוך סכום כסף מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד טפסים אילו מאתר החברה).
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת זהות.
  • מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק - בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
  • יש לצרף הצהרה על אופן הפגיעה בהכנסה: הצהרה על פיטורים או יציאה לחל"ת, או הצהרה על הפחתה בהכנסה הממוצעת ביחס לשנה קודמת.
 • הכספים יתקבלו בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהבקשה הגיעה לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
  • אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, החברה רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
  • במקרה של איחור בהעברת הכספים הקופה תחוייב בתשלום ריבית פיגורים או רווחי התשואה שהושגו בפועל בתקופת העיכוב, לפי הגבוה מבינהם.

חשוב לדעת

 • מי שמשך כספים מחשבון בקרן ההשתלמות בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, יוכל להמשיך להפקיד בקרן ההשתלמות כספים נוספים למרות המשיכה, ולא יצטרך לפתוח קרן השתלמות נוספת.
 • הגבלת סכום המשיכה הפטור ממס (7,500 ש"ח לחודש) חלה רק אם לא עברו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ההשתלמות, או 3 שנים אם העובד עבר את גיל הפרישה. אם עברו מעל 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ההשתלמות, או 3 שנים במקרה שהעובד מעל גיל פרישה, ניתן למשוך מהקרן סכומים גבוהים יותר עד התקרה הקבועה בחוק. למידע נוסף ראו קרן השתלמות.
 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.
 • כמו כן, ניתן לקבל מידע אישי על קרן ההשתלמות באמצעות המסלקה הפנסיונית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים