בעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין ה-01.07.2019 ל-31.12.2019 יכולים להגיש תביעה לפיצויים
הסכם קיבוצי מיום 14.08.2019 קובע כי עובדים שכירים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה זו בהתאם להנחיות פיקוד העורף, זכאים לשכר עבור ימי היעדרותם
בעקבות משבר הקורונה, רשות המסים הודיעה כי המועד האחרון להגשת התביעות נדחה ל-31.05.2020
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזק עקיף בטלפון 4954* (שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1)
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
טפסים

בעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה שנגרם להם נזק עקיף עד ל- 31.12.2019 יכולים להגיש תביעה לפיצויים, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) התשע"ט-2019.

 • הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:
  • מסלול מחזורים לענף הדבורים (מסלול שמתחשב בנזק שנגרם עקב ירידת מחזור העסקאות בתקופת המצב הביטחוני).
  • מסלול מחזורים לענף התיירות (מסלול שמתחשב בנזק שנגרם עקב ירידת מחזור העסקאות בתקופת המצב הביטחוני).
  • מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים (מסלול פיצוי המבוסס העובדה שבעלי העסקים שילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני).
שימו לב
בעלי עסק מענף התיירות והדבורים יכולים לבחור אם לתבוע פיצויים במסלול מחזורים או במסלול שכר, בתנאי ששילמו משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.
שימו לב
ב- 14.08.2019 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים, ההסתדרות הכללית החדשה ומדינת ישראל, לגבי חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו או שייעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מועד הגשת התביעות

 • בעקבות משבר הקורונה, המועד האחרון להגשת התביעות עבור נזקים שנגרמו בתקופה שבין ה-01.07.2019 ל-31.12.2019 נדחה ל-31.05.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר רשות המסים.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שעד ל-31.12.2019, במקרים הבאים:
  • בעסק שהוא בית מלון/פנסיון/בית מרגוע/בית הארחה, או אטרקציה תיירותית ללא לינה שמספקת פעילויות נופש/תרבות/פנאי בתשלום, ביישובים שמפורטים בנספח ג' של הוראת רשות המסים ("רשימת ישובים בענף התיירות").
  • בענף הדבורים, באזור שיש בו כוורות ושטחי מרעה במרחק של בין 0 ל-7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
  • בעסק שנפגע בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך או מקומות עבודה שאינם חיוניים או בשל איסור על התקהלות, באזור במרחק של בין 0 ל-40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
 • לרשימת היישובים שבהם ניתן לקבל את הפיצוי ראו הנחית רשות המסים.

תביעה במסלול השכר

 • מעסיק ששילם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה האמורה וכן עובד עצמאי שנעדר מהעבודה רשאי להגיש תביעה במסלול זה.
 • לכל עובד, שכיר או עצמאי, סכום הפיצוי יהיה:
  • 370 ₪ ליום עבודה מלא עבור עד 10 ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני
  • שכר העבודה היומי עבור תקופה שעולה על 10 ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני
 • הסכום יוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד.
 • ימי ההיעדרות לא כוללים ימים שהעובד נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים או ימי המנוחה השבועית (אלא אם העובד מועסק בהם בדרך כלל) או יום שבו העובד עבד מחוץ למקום העסק.
 • היעדרות העובד תזכה בפיצוי ב-4 המקרים הבאים:
  1. העובד נעדר מעבודתו בתקופת הפיצוי לפי הוראת פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה שלו שאינו חיוני, ומקום עבודתו נמצא ביישוב המופיע בנספח ב' של הוראת רשות המסים ("אזור מיוחד במסלול שכר").
  2. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים, והוא היה עם הילד בתקופה שהיתה בה הוראה על סגירת מוסד החינוך של הילד ביישוב המופיע בנספח ב' של הוראת רשות המסים ("אזור מיוחד במסלול שכר"). זאת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים והעובד הצהיר על כך בכתב:
   • הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית.
   • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד.
   • בן הזוג אינו עובד שכיר או עצמאי, אך נבצר ממנו להשגיח על הילד.
   • בן זוגו של העובד שהה במילואים באותו יום.
  3. העובד עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות ומתקיימים התנאים הבאים:
   • מוגבלותו ידועה למעסיק.
   • לא היה ביכולתו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, כי מוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הפיצוי.
  4. לעובד יש ילד (ללא הגבלת גיל) העונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, ומתקיימים התנאים הבאים:
   • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.
   • העובד הציג למעסיק אישור או תיעוד רפואי על המוגבלות של ילדו.
   • לא היה ביכולתו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, כי מוגבלותו של הילד מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הפיצוי.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי במסלול השכר, ראו בהוראת רשות המסים.

תביעה במסלול המחזורים

 • המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות, שמלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.
 • חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה שבה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי במסלול המחזורים, ראו בהוראת רשות המסים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולהגיש טופס תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף".
 • הטופס כולל דברי הסבר לגבי המסמכים שיש לצרף לתביעה.
 • מגישים את התביעה לרשות המסים - קרן הפיצויים.
 • בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות, תשולם למגיש התביעה מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • התביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה
  • מנהל קרן פיצויים הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מהמועד שבו התביעה הוגשה במלואה
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזק עקיף בטלפון *4954 (שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1).

המועד האחרון להגשת הבקשה

 • בעקבות משבר הקורונה, המועד האחרון להגשת התביעות עבור נזקים שנגרמו בתקופה שבין ה-01.07.2019 ל-31.12.2019, נדחה ל-31.05.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר רשות המסים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים