הקדמה:

תקופת מעצר של עובד למשך מספר חודשים אינה מנתקת יחסי עובד-מעסיק
העובדה שהעובד נעצר, כשלעצמה, לא מהווה סיבה המצדיקה פיטורים ללא פיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה
מס' תיק:
תע"א 2430-09
תאריך:
03.05.2011

התובע הועסק על ידי הנתבע במשך למעלה משנה עד למעצרו. נעצר למספר שבועות שבהמשכם הושם במעצר בית מספר חודשים. חזר לעבוד אצל הנתבע למשך תקופה של מספר חודשים שלאחריהם פוטר.
בית המשפט פסק כי יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים לא נותקו בתקופת המעצר לא בדרך של פיטורים או התפטרות, וגם לא בדרך של סיכול חוזה העבודה. מדובר בהפסקה ארעית שאין בה כדי לפגוע ברציפות בעבודה הנדרשת כתנאי מוקדם לקבלת פיצויים לפי החוק.
התובע יידע את מעסיקו כי אין באפשרותו להתייצב לעבודה בשל סיבה זמנית. לתובע לא הועברה בשום שלב הודעת פיטורים. בנסיבות שבהן נבצר מעובד להגיע לעבודתו לצמיתות, נחשב חוזה העבודה למסוכל, אך במקרה זה 6 חודשים הם פרק זמן סביר בר חלוף במועד הנראה לעין. בהינתן שסוג עבודתו של התובע (הכשרה והעסקה של עובד זמני) לא הטילה נטל כבד על הנתבע.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי העובדה שהתובע נעצר, כשלעצמה, אין בה כדי להוות סיבה המצדיקה פיטורים ללא פיצויים לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים.

משמעות

  • תקופת מעצר של עובד למשך מספר חודשים אינה מנתקת יחסי עובד-מעסיק.
  • העובדה שהעובד נעצר, כשלעצמה, לא היתה אמורה להוות סיבה המצדיקה פיטורים ללא פיצויים.

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.