תקופת מעצר של עובד למשך מספר חודשים לא מנתקת יחסי עובד-מעסיק
עצם העובדה שהעובד נעצר לא נחשבת לסיבה שמצדיקה פיטורים ללא פיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה
שם התיק:תע"א 2430-09
תאריך:03.05.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובד שהועסק כחשמלאי למעלה משנה נעצר למשך 35 ימים ובהמשך הושם במעצר בית 5 חודשים.
 • העובד חזר לעבוד לאחר מכן אצל המעסיק במשך מספר חודשים שבסיומם פוטר לטענתו. המעסיק טען שהעובד התפטר.
 • העובד הגיש תביעה שבה טען כי יחסי עובד-מעסיק לא נותקו במהלך תקופת מעצרו וגם אם נותקו, לא נפגעה הרציפות שנדרשת לצורך זכאותו לפיצויי פיטורים. בנוסף הוא תבע הפרשי שכר, הודעה מוקדמת, הבראה, חופשה שנתית ופיצויי הלנה.

פסיקת בית הדין

 • בית המשפט פסק כי יחסי עובד-מעסיק לא נותקו בתקופת המעצר לא בדרך של פיטורים או התפטרות, וגם לא בדרך של סיכול (סיום) חוזה העבודה. מדובר בהפסקה זמנית שלא פוגעת ברציפות בעבודה שנדרשת כתנאי מוקדם כדי לקבל פיצויי פיטורים.
 • העובד (התובע) יידע את המעסיק כי אין באפשרותו להתייצב לעבודה בגלל סיבה זמנית ולמעסיק לא הועברה בשום שלב הודעת פיטורים.
 • בנסיבות שבהן נמנע מעובד להגיע לעבודתו לצמיתות חוזה העבודה נחשב למסוכל, אך במקרה זה 6 חודשים היו פרק זמן סביר שהסתיים במועד נראה לעין.
 • סוג עבודתו של התובע הצריך מהמעסיק הכשרה והעסקה של עובד זמני בלבד, שלא הטילה עליו נטל כבד.
 • בית המשפט ציין כי עצם העובדה שהעובד נעצר לא נחשבת לסיבה שמצדיקה פיטורים ללא פיצויים לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים.
 • יש לאמץ את גרסת התובע שלפיה פוטר ולכן יש לקבל את תביעתו לפיצויי פיטורים (וכן את התביעה בגין הפרשי משכורת, אי תשלום הודעה מוקדמת ודמי חופשה).

משמעות

 • תקופת מעצר של עובד למשך מספר חודשים לא מנתקת יחסי עובד-מעסיק.
 • עצם העובדה שהעובד נעצר לא הייתה אמורה להיחשב כסיבה שמצדיקה פיטורים ללא פיצויים.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.