האם אתם זכאים לפיצויי פיטורים וכיצד תממשו אותם?

לא נעים להיות מפוטר, אבל פיצויי הפיטורים קיימים כדי לעזור לכם לעמוד על הרגליים עד לעבודה הבאה. אלא שלא רק מי שמפוטר זכאי - בתנאים מסויימים, גם התפטרות תזכה אתכם בפיצויים, וקיימים גם מקרים מיוחדים של זכאות בפיצויים כמו מות המעסיק. כאן תוכלו לבדוק אם אתם עומדים בתנאים לקבלת פיצויי פיטורים.

כמו כן, תמצאו כאן מידע על מימוש הפיצויים - כיצד תקבלו לכיסכם את מלוא הכספים שבקופות הגמל שלכם והאם אתם זכאים לפטור ממס הכנסה?

כדי לקרוא על אופן חישוב הפיצויים, הכנסו לפורטל חישוב פיצויי פיטורים


חישוב הפיצויים

רקע לנושא

  • החל משנת 2008 חייבים מעסיקים להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים לתוך הביטוח הפנסיוני של העובדים.
  • מעסיקים מסוימים בוחרים (בהסכמת העובדים) להפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים או את חלקם לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל מיוחדת. הפרשות אלה באות במקום תשלום פיצויי הפיטורים בעת סיום ההעסקה. הסדר זה מבוסס על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
  • עובדים שהמעסיק שלהם הפריש את מלוא הפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, אינם זכאים לתשלום פיצויים נוסף מהמעסיק בעת סיום עבודתם. אם הפריש המעסיק רק חלק מהפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, הרי שבמקרה של פיטורים או התפטרות בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, זכאים העובדים לקבל מהמעסיק חלק יחסי מהפיצויים שלא הופרשו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים