האם אתם זכאים לפיצויי פיטורים וכיצד תממשו אותם?

פיצויי הפיטורים הם תשלום שעל המעסיק לשלם לעובד כאשר הוא מפוטר ובמקרים מסוימים גם כשהוא מתפטר.
עבור רוב העובדים השכירים בישראל, חלק מפיצויי פיטורים מופרשים מדי חודש במסגרת הביטוח הפנסיוני. כאשר העובד מפוטר או מתפטר, עולה השאלה מה לעשות עם הכסף - האם למשוך את כולו, את חלקו, או לא למשוך כלל? והאם על המעסיק לשלם לעובד תשלום נוסף מעבר לסכומים שהופרשו ביטוח הפנסיוני?
בפורטל זה תמצאו התייחסות מפורטת לכל הסוגיות העולות בהקשר לפיצויי פיטורים, כולל האפשרות לבקש פטור ממס הכנסה על פיצויים.

כדי לקרוא על אופן חישוב הפיצויים, היכנסו לפורטל חישוב פיצויי פיטורים

חישוב הפיצויים

רקע לנושא

  • החל משנת 2008 חייבים מעסיקים להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים לתוך הביטוח הפנסיוני של העובדים.
  • מעסיקים מסוימים בוחרים (בהסכמת העובדים) להפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים או את חלקם לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל מיוחדת. הפרשות אלה באות במקום תשלום פיצויי הפיטורים בעת סיום ההעסקה. הסדר זה מבוסס על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
  • עובדים שהמעסיק שלהם הפריש את מלוא הפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, אינם זכאים לתשלום פיצויים נוסף מהמעסיק בעת סיום עבודתם. אם הפריש המעסיק רק חלק מהפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, הרי שבמקרה של פיטורים או התפטרות בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, זכאים העובדים לקבל מהמעסיק חלק יחסי מהפיצויים שלא הופרשו.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים