הקדמה:

תכניות הפועלות ברחבי הארץ מספקות פעילויות שונות לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה


"נוער יחד" ו"בגובה העיניים" הן תכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור בני נוער עיוורים ולקויי ראייה.

תודות