הקדמה:

תכניות הפועלות ברחבי הארץ מספקות פעילויות שונות לבני נוער עיוורים ולקויי ראיה


"נוער יחד" ו"בגובה העיניים" הן תכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור בני נוער עיוורים ולקויי ראיה.

תודות