תוכניות הפועלות ברחבי הארץ מספקות פעילויות שונות לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה

"נוער יחד" ו"בגובה העיניים" הן תוכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור בני נוער עיוורים ולקויי ראייה.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.