רשות מקומית מחויבת על פי חוק להפעיל אתר אינטרנט בו יוצג המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש המידע
על אתר אינטרנט של רשות מקומית להיות נגיש לכלל הציבור והגלישה בו תהיה חופשית וללא תשלום

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
שם התיק:עת"מ 326/09
תאריך:08.03.2010
קישור:פסק הדין באתר נבו

31 רשויות מקומיות חויבו להקים אתר אינטרנט בתוך 120 יום, בפסק דין שניתן בעתירה מנהלית שהגישו התנועה לאיכות השלטון, הקליניקה לקידום איכות השלטון ומרכז הקליניקות המשפטיות של מכללת 'שערי משפט'. בית המשפט קיבל את טענות העותרות, לפיהן הרשויות המקומיות שנתבעו התעלמו מסעיף שהוסף לפקודת העיריות, שחייב רשויות מקומיות להפעיל אתר אינטרנט זמין לרווחת הציבור עד ליולי 2009, וכי הרשויות הפרו את חובתן לספק את המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש הביטוי והצגת שקיפות ניהולית באמצעות אתר אינטרנט כפי שקובעת הפקודה.

משמעות

  • רשות מקומית מחויבת על פי חוק להפעיל אתר אינטרנט בו יוצג המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש המידע.
  • על אתר אינטרנט של רשות מקומית להיות נגיש לכלל הציבור והגלישה בו תהיה חופשית וללא תשלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים