הפורטל מרכז מידע בנושא חופש המידע הן בהיבט של האזרח 'הקטן' והן בהיבט הציבורי

התפיסה שבבסיס חופש המידע קובעת כי כל המידע שנוצר ונאגר על-ידי הרשויות הציבוריות הוא רכוש של תושבי המדינה. המידע נוצר או נאסף בכספי משלמי המסים, על-ידי עובדי הציבור המהווים נאמנים של הציבור. המידע נועד לשרת את הציבור. לכן, פרט למקרים חריגים, לציבור צריכה להיות גישה למידע ציבורי. הזכות מאפשרת לפרט לקבל מידע מהרשויות בין אם המידע נוגע לו באופן אישי, ובין אם מדובר במידע ציבורי שאינו נוגע לו כלל.
בישראל, החוק המבטא תפיסה דמוקרטית זו הוא חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1999 ועיגן בדין את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשויות הן במישור המהותי (על-ידי קביעת הזכות בחוק) והן במישור הפרוצדורלי (על-ידי קביעת לוחות זמנים ומינוי ממונים על חופש המידע ברשויות).

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

  • לערך מורחב בנושא פסקי דין הקשורים לחופש המידע לחצו כאן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים