עקב התפרצות נגיף הקורונה, לא מעט בעלי עסקים קטנים נקלעו למצוקות כלכליות. חלקם נאלצו לסגור את העסק או להשהות אותו ולמצוא עבודה אחרת בינתיים - לעתים כשכירים בשכר נמוך מההכנסה שבה הורגלו
אם התחלתן או התחלתם לעבוד בעבודה שכזו, גם אם זמנית - חשוב שתכירו את זכויותיכן וזכויותיכם מול המעסיקים
דף זה מרכז שאלות ותשובות הקשורות לעבודה בהכנסה נמוכה יחסית וכמו כן - מידע חשוב לגבי סגירת או השהיית העסק הקודם
ראו גם

מהו טופס 101 וכיצד הוא קשור אלי?

 • טופס 101 הידוע גם בכינוי "כרטיס עובד", הינו טופס של רשות המסים, אותו יש למלא ולהגיש למעסיק כדי שבחישוב המשכורת יבואו לידי ביטוי הקלות, הטבות וזיכויי מס.
 • יש למלא את טופס 101 עם תחילת ההעסקה, ולציין את כל הפרטים הרלוונטים כגון מצב משפחתי, מקום מגורים ועוד. הזכאות לנקודות הזיכוי והטבות המס יבואו לידי ביטוי בשכר הנטו בסוף החודש.
דוגמה
 • אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי ששווייה יכול להגיע ל-1,452 ₪ בשנה.
 • הורים זכאים לנקודות זיכוי בגין הילד/ים. חלק מנקודות הזיכוי ניתנות עד השנה שבה הילד יגיע לגיל 18 (כולל) וחלק מנקודות הזיכוי ניתנות רק בשנים הראשונות של חייו.
 • עובד שסיים לימודים אקדמיים, התמחות או לימודי מקצוע, זכאי לנקודות זיכוי.

כמה חייבים לשלם לי?

 • שכר המינימום הוא 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה ו- 29.12 ₪ לשעה.
 • יש לשלם שכר מינימום בנוסף להכנסות האחרות של העובד: הוצאות נסיעה, דמי הבראה או קצבה שהוא מקבל.
 • הסכמה של העובד לקבל שכר הנמוך משכר המינימום הינה חסרת תוקף משפטי, והעובד זכאי לקבל שכר מינימום גם אם הסכים לקבל שכר נמוך יותר.
 • במקרה שמעסיק מציע שכר נמוך משכר המינימום, הוא מפר את הוראות חוק שכר מינימום, וניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ביחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן לתבוע מהמעסיק בדיעבד השלמה לשכר המינימום באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • בנוסף לתעריף שכר המינימום, יש לשלם תוספת עבור שעות נוספות, אם העובד הועסק בשעות כאלה. (שעה נוספת היא כל שעה מעבר ל-42 שעות שבועיות, או כל שעה מעבר למספר השעות יומיות המותרות בחוק) - 125% מהשכר הרגיל עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה או בשבוע עבודה ו-150% מהשעה השלישית ואילך.
שימו לב
קיימת הגבלה על מספר השעות הנוספות המירבי שבהן מותר להעסיק את העובד.

יש לי פנסיה כעצמאי/ת, האם עלי לפתוח עוד אחת עכשיו?

 • על המעסיק חלה חובה לערוך עבורך ביטוח פנסיוני ולהפריש לו כספים. באפשרותך לבחור לאיזו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יפריש המעסיק את הסכומים הנדרשים.
 • אם לא הודעת למעסיק על בחירתך, עליו לערוך עבורך ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כקרנות פנסיה נבחרות ע"י משרד האוצר.
 • שיעור ההפרשות הנדרש בחוק הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד/ת והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים). המעסיק יכול להפריש 2.33% נוספים לרכיב הפיצויים ובתנאי שיודיע לך על כך
 • אם היה לך ביטוח פנסיוני פעיל לפני שהתחלת לעבוד, על המעסיק לבטח אותך מיום עבודתך הראשון. אם לא היה לך ביטוח פעיל בעת התחלת עבודתך, החובה חלה אחרי 6 חודשי עבודה.
 • בכל מקרה - יש באפשרותך להמשיך להפקיד בעצמך סכומים לביטוח הפנסיוני במקביל ובנוסף להפרשות דרך המשכורת, כדי לשמור על כיסוי ביטוחי לרמת שכר דומה לזו שהייתה לך בעבר וכך גם להגדיל את גובה קצבת הפנסיה שתושלם לך לאחר הפרישה.
 • למידע נוסף ראו:

החלטתי לסגור את העסק לצמיתות, מה עלי לעשות?

 • עם ההחלטה לסגור עסק, יש להודיע על כך לפקיד השומה במס הכנסה, אצלו מתנהל התיק, בתוך 90 יום מסגירת העסק.
אזהרה
אם לא תודיעו לפקיד השומה על סגירת העסק, תמשיכו להיות מוגדרים כחייבים בדיווח ובתשלום למס הכנסה.

לפני הגשת הדו"ח השנתי על העסק במס הכנסה, מה עוד עלי לדעת?

 • בדו"ח השנתי למס הכנסה יש לדווח הן על ההכנסות כשכיר (כולל הפרשות לפנסיה) והן על ההכנסות וההוצאות כעצמאי.
 • אם העסק צבר הפסד במהלך השנה, הדבר יקטין את גובה ההכנסה החייבת במס.
 • למידע נוסף ראו הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

אלו עוד זכויות יש לי, כעת כשאני שכיר/ה?

 • במקרה של מחלה שמקשה עליך לבצע את העבודה, קיימת לך זכאות לקחת ימי מחלה, חלקם בשכר, חלקי או מלא, בהתאם למספר ימי המחלה שצברת לאורך תקופת עבודתך.
שימו לב
ניתן לנצל מספר מסוים של ימי מחלה גם במקרה של מחלת ילד או מחלת הורה.

מה הזכויות שלי במקרה של פיטורים?

 • אי אפשר לפטר אותך "מהרגע להרגע". על מעסיק חלה חובת שימוע לפני פיטורים, במהלכו עליו להציג בפניך את הנימוקים המלאים לרצונו לפטר אותך, ובמהלכו על המעסיק לתת לך הזדמנות לשכנע את המעסיק להשאירך בעבודה. רק לאחר השימוע, יכולה להתקבל החלטה על פיטוריך.
 • אם אחרי השימוע החליט המעסיק לפטר אותך, עליו לתת לך הודעה מוקדמת לפיטורים, שאורכה נגזר מתקופת עבודתך במקום, ובמהלך תקופה זו תימשך העבודה בשכר מלא. אם המעסיק מעונין להפסיק את עבודתך מייד ולא להעסיקך במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, הוא רשאי לעשות זאת, אבל אז יש לשלם לך את השכר שהיה משולם לך אילו עבדת בתקופת ההודעה המוקדמת אך ללא התנאים הסוציאליים (כגון: פנסיה, קרן השתלמות וכו').
 • עם פיטוריך, יש לשלם לך פדיון דמי הבראה ופדיון ימי חופשה, אם נצברו כאלה. אם עבדת מעל שנה, על המעסיק לשלם לך את פיצויי הפיטורים אם אלה לא הופרשו לפנסיה.
 • אם עבדת כשכיר/ה במהלך 6 חודשים קלנדריים לפחות מתוך 18 החודשים האחרונים - עשויה להיות לך זכאות לדמי אבטלה.
שימו לב
אם במקביל לעבודה כשכיר/ה העסק שלך ממשיך לפעול ויש לך ממנו הכנסות, גובה ההכנסות האלה יופחת מדמי האבטלה.

מהן זכויותיי אם אחליט להתפטר?

 • יש למסור למעסיק הודעה מראש בכתב על התפטרות הצפויה (הודעה מוקדמת להתפטרות). משך התקופה שמרגע ההודעה ועד לסיום העבודה משתנה לפי הוותק שלך במקום העבודה. במהלך תקופת ההודעה מוקדמת עליך להמשיך ולעבוד על פי דרישת המעסיק.
 • אם המעסיק מעונין שהעזיבה תהיה מיידית, הוא רשאי לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת אבל אז עליו לשלם את השכר שהיה משולם בתקופה זו, אך ללא התנאים הסוציאליים (כגון: פנסיה, קרן השתלמות וכו').
אזהרה
אם העובד או העובדת מעוניינים לעזוב מיידית, הם יהיו חייבים לשלם למעסיק את השכר שהיו צפויים לקבל אילו המשיכו לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • עם העזיבה, יש לשלם לך פדיון דמי הבראה ופדיון ימי חופשה, אם נצברו כאלה. אם נצברו כספי פיצויים בקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או כיוצא באלה - קיימת לך זכאות לכספים אלו, גם אם התפטרת ולא פוטרת, למעט מקרים חריגים.
שימו לב
משיכת הכספים באופן מיידי תתאפשר רק אם המעסיק לא התנגד לכך במשך 4 חודשים ממועד סיום ההעסקה. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • אם עבדת כשכיר/ה במהלך 6 חודשים קלנדריים לפחות (גם אם עבדת רק בחלק מהחודש) מתוך 18 החודשים האחרונים - עשויה להיות לך זכאות לדמי אבטלה.
  • הזכאות לדמי האבטלה תתחיל רק לאחר 3 חודשים ממועד ההרשמה בשירות התעסוקה (ולא מיידית כמו בפיטורים) אלא אם כן זהו מצב של "מתפטר בדין מפוטר", כמו למשל התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
דוגמה
המעסיק הפחית את שכר העובד או העובדת, והם בתגובה מחליטים להתפטר. אם יש להם זכאות לדמי אבטלה - יהיו זכאים להם מיידית, משום שההתפטרות נעשתה עקב הרעה בתנאים.