שירות טרום סיעוד ניתן על-ידי חברות הסיעוד למי שהטיפול בתביעתם לגמלת סיעוד טרם הסתיים, והם זקוקים לעזרה סיעודית באופן מיידי
השירות ניתן ללא תשלום
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם

תהליך הטיפול בתביעה לגמלת סיעוד עשוי לארוך מספר שבועות. מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד וזקוקים לעזרה סיעודית באופן מיידי, יכולים לקבל שירות טרום סיעוד מחברות הסיעוד שבאזור מגוריהם, עד שהטיפול בתביעתם יסתיים.

נותני השירות

  • חברות וארגונים החתומים עם המוסד לביטוח לאומי על הסכם לאספֵּקת השירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

  • ניתן לקבל את רשימת החברות שמספקות את השירות מהעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה, בבית החולים (למאושפזים לקראת שחרור), במרפאת קופת החולים או במחלקת הסיעוד בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
  • כמו כן, מי שהגישו תביעה יכולים לפנות בעצמם לאחת מהחברות הפועלות באזור המגורים, כדי לקבל את השירות. את פרטי החברות ניתן למצוא באמצעות מערכת איתור נותני שירותים בסיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • בחלק מהמקרים חברות הסיעוד מאתרות בעצמן את מי שזקוקים לשירות.
  • חברת הסיעוד תספק את השירות בהיקף של 6 שעות שבועיות, ללא תשלום, ובהתאם לשיקול הדעת של הצוות המקצועי בחברה.
  • השירות יינתן עד שתתקבל החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה, ולכל היותר במשך חודש ימים.
  • מי שבתום הטיפול בתביעתם יימצאו זכאים לגמלה, יוכלו לבחור אם להמשיך ולקבל את שירותי הסיעוד מאותה חברה, או מחברה אחרת.