הקדמה:

מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד בהתאם למידת תלותם בזולת ולגובה הכנסותיהם
לבירור לגבי זכאותכם, תוכלו להיעזר במחשבון זכאות לגמלת סיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי
החל ממאי 2017 ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עבור מי שמתעתד לעבור ניתוח, או למי שמאושפז בבית חולים - במהלך תקופת האשפוז
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הזכאות לגמלת סיעוד מותנית בעמידה בקריטריונים שיפורטו בהמשך.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד

 • לגמלת סיעוד זכאי מי שעומד ב-5 התנאים הבאים:
  1. הוא תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
   • מי שקיבל מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגיע לגיל פרישה, יהיה זכאי לגמלה בתנאי שעלה לארץ לפי חוק השבות או קיבל סל קליטה.
  2. הוא מתגורר בקהילה (בבית או בדיור מוגן).
   • מי שמתגורר במוסד סיעודי יהיה זכאי רק אם הוא שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים (אין זכאות למי שמתגורר במחלקה סיעודית, במחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד שבו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על ידי גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית).
   • מגורים בבית אבות המחויב ברישוי של משרד הבריאות או של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלה, אם כי לא בהכרח (ראו פסק דין בנושא).
   • מקבל גמלת סיעוד שאושפז בבית חולים כללי זכאי לקבל שירותי סיעוד אישי בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוזו.
   • מקבלי גמלת סיעוד שזכאותם הופסקה בגין אשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי, ישובו להיות זכאים לגמלה לאחר שחרורם מהאשפוז.
  3. הוא אינו מקבל את אחת מהגמלאות הבאות (מי שמקבל אחת מהן, יצטרך לבחור בינה לבין גמלת סיעוד):
  4. הוא זקוק לסיוע או להשגחה (דרגת הצורך תיקבע לאחר ביצוע מבחן תלות):
   • סיוע במידה רבה בפעולות יומיומיות (הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, הליכה בבית וכד').
   • השגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  5. הוא עומד במבחן הכנסות.
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית נכון לינואר 2021 שיעורי הגמלה
יחיד עד 10,551 ש"ח גמלה מלאה
יחיד מעל 10,551 ש"ח ועד 15,826.5 ש"ח גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
יחיד מעל 15,826.5 ש"ח אין זכאות לגמלה
זוג עד 15,826.5 ש"ח גמלה מלאה
זוג מעל 15,826.5 ש"ח ועד 23,739.75 ש"ח גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
זוג מעל 23,739.75 ש"ח אין זכאות לגמלה
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • כאשר שני בני הזוג הם סיעודיים, סכום ההכנסה יחושב כיחיד לכל אחד מבני הזוג.
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,000 ש"ח לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,558 ש"ח לחודש. סך כל הכנסותיו 13,558 ש"ח.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה בשיעור של רמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • היות שהכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-10,551 ש"ח, הוא יקבל גמלה מופחתת, בשיעור של 50% (5 שעות שבועיות).


חשוב לדעת

 • במקרה שזכאות לגמלה נקבעה לצמיתות, המוסד לביטוח לאומי רשאי לבחון שוב את מצבו התפקודי של המבוטח.
 • ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עבור מי שמתעתד לעבור ניתוח, או למי שמאושפז בבית חולים, במהלך תקופת האשפוז.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים