מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד בהתאם למידת תלותם בזולת ולגובה הכנסותיהם
לבירור לגבי זכאותכם, תוכלו להיעזר במחשבון זכאות לגמלת סיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי
ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד גם למי שעומדים לעבור ניתוח ולמי שמאושפזים בבית חולים - במהלך תקופת האשפוז
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הזכאות לגמלת סיעוד מותנית בעמידה בקריטריונים שיפורטו בהמשך.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד

 • לגמלת סיעוד זכאים מי שעונים על 5 התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה.
   • מי שקיבלו מעמד של תושב ישראל אחרי שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים בתנאי שעלו לארץ לפי חוק השבות או קיבלו סל קליטה.
  2. הם מתגוררים בקהילה (בבית או בדיור מוגן).
   • מי שנמצאים במוסד סיעודי יהיו זכאים רק אם הם שוהים במחלקה לעצמאיים או לתשושים (אין זכאות לשוהים במחלקה סיעודית, במחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי או במוסד שבו רוב הוצאות ההחזקה ממומנות על ידי גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית).
   • מגורים בבית אבות שמחויב ברישוי של משרד הבריאות או של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלה (ראו פסק דין בנושא).
   • מקבלי גמלת סיעוד שאושפזו בבית חולים כללי זכאים לקבל שירותי סיעוד אישי בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז.
   • מקבלי גמלת סיעוד שזכאותם הופסקה בעקבות אשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי ישובו להיות זכאים לגמלה אחרי שישוחררו מהאשפוז.
  3. הם לא מקבלים את אחת מהגמלאות הבאות (מי שמקבלים אחת מהגמלאות יצטרכו לבחור בינה לבין גמלת סיעוד):
  4. הם זקוקים לסיוע או להשגחה (דרגת הצורך תיקבע אחרי שייערך מבחן תלות):
   • סיוע במידה רבה בפעולות יומיומיות (הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, הליכה בבית וכד').
   • השגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.
  5. הם עומדים במבחן ההכנסות שיפורט בטבלה בהמשך.
 • במבחן נלקחת בחשבון ההכנסה הממוצעת של התובעים ובני זוגם בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לגמלה.
 • תקרות הכנסה נפרדות נקבעות למי שמגישים תביעה בחודש ינואר, בחודש פברואר, בחודש מרץ או בחודשים אפריל-דצמבר.
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה בפברואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,092 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,092 ₪ ועד 18,138 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,138 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,138 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,138 ₪ ועד 27,207 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,207 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,046 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,046 ₪ ועד 9,069 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה במרץ 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,314 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,314 ₪ ועד 18,471 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,471 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,471 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,471 ₪ ועד 27,707 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 27,707 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,157 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,157 ₪ ועד 9,236 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שמגישים תביעה באפריל-דצמבר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 12,536 ₪ גמלה מלאה
מעל 12,536 ₪ ועד 18,804 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 18,804 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 18,804 ₪ גמלה מלאה
מעל 18,804 ₪ ועד 28,206 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 28,206 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 6,268 ₪ גמלה מלאה
מעל 6,268 ₪ ועד 9,402 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
סכומי ההכנסה המזכה למי שהגישו תביעה בינואר 2024
מצב משפחתי סכום ההכנסה החודשית (ברוטו) שיעורי הגמלה
יחידים עד 11,870 ₪ גמלה מלאה
מעל 11,870 ₪ ועד 17,805 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 17,805 ₪ אין זכאות לגמלה
זוגות עד 17,805 ₪ גמלה מלאה
מעל 17,805 ₪ ועד 26,708 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
מעל 26,708 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,935 ₪ גמלה מלאה
מעל 5,935 ₪ ועד 8,903 ₪ גמלה מופחתת (בשיעור 50%)
דוגמה
 • אלמן בן 78 מקבל פנסיה בסך 12,281 ₪ לחודש וקצבת זיקנה בסך 1,736 ₪ לחודש. סך כל הכנסותיו 14,017 ₪.
 • הוא הגיש בקשה לגמלת סיעוד ביוני 2024 והוכר מבחינה תפקודית כזכאי לגמלה ברמה 2 (10 שעות/יחידות שירות).
 • הכנסתו החודשית הכוללת גבוהה מ-12,536 ₪ ולכן הוא יקבל גמלה מופחתת בשיעור 50% (5 שעות שבועיות).
 • בני-זוג מאותו המין נחשבים כ"זוג" לעניין מבחן ההכנסות (מי שמקיים חיי זוגיות עם בן/בת זוג מאותו מין לא יקבל תוספת ניקוד כ"בודד", בדומה לבני זוג הטרוסקסואלים).
 • אם שני בני הזוג הם סיעודיים שצברו במבחן התלות את הניקוד המזכה בגמלת סיעוד:
  • מבחן ההכנסה לכל אחד מבני הזוג יהיה בהתאם למבחן ההכנסה שנקבע ליחידים.
  • ההכנסה שתחושב לכל אחד מהם תהיה מחצית מהכנסתם המשותפת.
  • אם יש להם שני ילדים החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + תוספת לילד.
  • אם יש להם ילד אחד, החישוב לכל אחד מבני הזוג יהיה כמו ליחיד + מחצית התוספת לילד.
 • למבחני ההכנסות בשנים הקודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


חשוב לדעת

 • במקרה שזכאות לגמלה נקבעה לצמיתות, המוסד לביטוח לאומי רשאי לבחון שוב את מצבו התפקודי של המבוטח.
 • ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עבור מי שמתעתד לעבור ניתוח, או למי שמאושפז בבית חולים, במהלך תקופת האשפוז.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים