שמ"פ חד יומי הוא שירות מילואים שחל ביום קלנדרי אחד (בתאריך אחד) שלא עולה על 16 שעות
זמן הנסיעה אל מקום השירות נכלל בשעות של יום השירות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

שירות מילואים פעיל ייחשב כחד יומי (שמ"פ חד יומי) בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • השירות נמשך במסגרת יום קלנדרי אחד (עד יממה).
  • השירות נמשך עד 16 שעות.

חשוב לדעת

  • זמן הנסיעה אל מקום השירות נכלל בשעות של יום השירות.
  • יש לשחרר את החייל באופן שיאפשר לו להגיע לביתו עד השעה 24:00.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים