לתבנית פרמטר יחיד חסר-שם שהוא הטקסט שיופיע בתוך התיבה.

זוהי תבנית בת של {{הערה}}.