זוהי תבנית האב של תבניות כגון {{דוגמה}}, {{טיפ}}, {{שימו לב}} ו{{אזהרה}} (קטגוריה:תבניות הערה); אין להשתמש בה ישירות.


פרמטרים בתבנית
שם תיאור חובה?
class CSS Class שיתווסף לתבנית. לרוב משמש אותנו כדי לשנות את האייקון של התבנית, ולעיתים גם את צבעיה. לדוגמה, class=danger משנה את צבע הטקסט לאדום. לא
תיאור לאייקון טקסט שיופיע מתחת לאייקון של התבנית כן
כותרת מופיעה כשורה נפרדת ומודגשת מעל שאר הטקסט בתבנית לא
1 (חסר שם) הטקסט בגוף התבנית כן