כאן יכול לבוא טקסט מקדים, או כלום. את התבנית עצמה יש להשאיר בכל מקרה.

טקסט בתחתית הדף. טקסט זה ימורכז ויודגש. זה גם המקום להשתמש ב{{דף נחיתה/כפתור}}, אם רוצים.