תבנית זאת מקבלת קישור וטקסט ויוצרת מהם כפתור.

פרמטר הסבר
קישור קישור נקי (פנימי או חיצוני)
טקסט טקסט לקישור