זוהי תבנית בת של {{הערה}}.

פרמטרים בתבנית
שם תיאור חובה?
כותרת מופיעה כשורה נפרדת ומודגשת מעל שאר הטקסט בתבנית לא
1 (חסר שם) הטקסט בגוף התבנית כן

דוגמה לשימוש

{{אזהרה | טקסט כלשהו | כותרת = טקסט כותרת אופציונלי }}

והתוצאה:

שימו לב
טקסט כותרת אופציונלי
טקסט כלשהו