נכי צה"ל וכוחות הביטחון שיכולתם לעבוד ירדה באופן משמעותי בעקבות הפגיעה עשויים לקבל תגמול אובדן כושר עבודה
התגמול, שנקרא בעבר תגמול מיוחד (תג"מ) 6 ותגמול נצרך, משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי

נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שיכולתם לעבוד ירדה באופן משמעותי בעקבות הפגיעה, עשויים לקבל תגמול אובדן כושר עבודה (לשעבר תג"מ 6 ותגמול נצרך).

 • התגמול ישולם גם למי שממשיכים לעבוד, אם הכנסתם מעבודה נמוכה מ-12,536 ₪. בהכנסה שבין 5,880.02 ₪ ל-12,536 ₪ סכום התגמול יופחת באופן הדרגתי.
 • התגמול משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בדרגה 20% לפחות.
  • עדיין לא הגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • אין להם אפשרות להתפרנס בגלל הנכות המוכרת.
  • הכנסתם מעבודה נמוכה מ-12,536 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
הכנסות ממקורות אחרים לא משפיעות על הזכאות, אך יש לציין אותן בטופס הבקשה לתגמול כדי שלא ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות (שמנוכים כבר מההכנסות הנוספות).

זכאות אחרי גיל פרישה

 • מי שהגישו את הבקשה להכרה בנכות לפני שהגיעו לגיל פרישה והוכרו אחרי גיל פרישה יהיו זכאים לקבל את התגמול אם לא עבדו ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה להכרה (ובהתאם לשאר תנאי הזכאות).
 • מקבלי תגמול אובדן כושר עבודה שהוכרה להם נכות בשיעור20%-49% לפני גיל פרישה ודרגת נכותם הועלתה ל-50% לפחות אחרי שהגיעו לגיל פרישה, עשויים לקבל את התגמול בשיעורים הגבוהים יותר שנקבעו לדרגה 50% ומעלה.

קבלת התגמול במקביל להמשך עבודה

 • ניתן לעבוד ולהמשיך לקבל תגמול אובדן כושר עבודה.
 • ככל שההכנסה מהעבודה תהיה גבוהה יותר, הסכום הכולל מעבודה+תגמול יגדל.
 • סכום התגמול יופחת באופן הדרגתי בהתאם לגובה ההכנסה מעבודה:
  • בהכנסה של עד 5,880.02 ₪ (ברוטו) אין כל הפחתה מהתגמול.
  • בהכנסה שבין 5,880.02 ₪ ל-12,536 ₪ (ברוטו) תופחת מהתגמול מחצית מסכום ההכנסה מעבודה שעולה על 5,880.02 ₪.
דוגמה
 • מקבל תגמול אובדן כושר עבודה משתכר 6,180.02 ₪ (300 ₪ יותר מ-5,880.02).
 • מסכום התגמול יופחתו לו 150 ₪ (מחצית מ-300).
 • מי שהכנסתם מהעבודה עולה על 12,536 ₪ לא זכאים לתגמול אובדן כושר עבודה.

גובה התגמול

מי שהוכרה להם נכות בשיעור 20%-49%

סכומי התגמול (נכון ל-2024)
מצב משפחתי של מקבלי התגמול סכום התגמול
רווקים/אלמנים/גרושים ללא ילדים מתחת לגיל 21 8,003 ₪
נשואים ללא ילדים מתחת לגיל 21 8,602 ₪
הורים לילדים עד גיל 21 10,381 ₪

מי שהוכרה להם נכות בשיעור 50% ומעלה

סכום התגמול בהתאם למצב המשפחתי
מצב משפחתי סכום התגמול (נכון ל-2024)
ללא ילדים מתחת לגיל 21 10,628.60 ₪
עם ילדים עד גיל 21 11,794.82 ₪

תוספת לתגמול

 • מי שנקבעה להם נכות בדרגה 60% ומעלה יקבלו תוספת לסכומי התגמול שצוינו, שתחושב בהתאם לאחוזי הנכות:
שיעורי התוספת לתגמול
אחוזי הנכות שיעור התוספת
60%-69% אחוז הנכות שנקבעה כפול 275.51 ₪
70%-79% אחוז הנכות שנקבעה כפול 551.01 ₪
80%-89% אחוז הנכות שנקבעה כפול 826.52 ₪
90%-100% אחוז הנכות שנקבעה כפול 1,102.03 ₪
100+ (מיוחדת) 3,085.68 ₪
דוגמה
 • הורים לילד עד גיל 21 שנקבעו להם 70% נכות יקבלו תגמול בסך 11,794.82 ₪ + תוספת של 0.7 כפול 551.01 ₪ (385.71 ₪)
 • סכום התגמול שיקבלו כולל התוספת: 12,180.53 ₪


ניכויים מסכום התגמול

 • למי שהכנסותיהם מעבודה או מעסק עולות על 5,880.02 ₪ (שכר המינימום) תקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על 5,880.02 ₪.
דוגמה
 • מקבל התגמול משתכר 7,880.02 ₪ בחודש.
 • הכנסותיו מהעבודה עולות ב-2,000 על 5,880.02 ולכן מסכום התגמול ינוכו לו 1,000 ₪ (מחצית מ-2,000).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לשלוח למחלקת השיקום במחוז המטפל באמצעות האזור האישי באתר אגף השיקום או לפי פרטי הקשר את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לתגמול.
  • עובדים שכירים ישלחו 3 תלושי שכר אחרונים או טופס 106 של שנת העבודה האחרונה.
  • עובדים עצמאים ישלחו שומת מס מרואה חשבון.
 • מקבלים הפניה לבדיקה רפואית ובירור יכולת התפקוד אצל רופא מומחה לפגיעה הספציפית ואצל רופא תעסוקתי.
 • ועדה מחוזית תקבע את הזכאות לתגמול.
שימו לב
הזכאות בפעם הראשונה ניתנת לשנה אחת. לפני כל חידוש הזכאות נבחנת שוב.

ערעור

 • מי שהוחלט שלא לאשר להם את הזכאות לתגמול אובדן כושר עבודה זכאים להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת ערר בבית משפט השלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים