נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו להם לפחות 20% נכות זכאים לתגמול בסיסי - תשלום חודשי שנקבע בהתאם לאחוזי הנכות שלהם
מעל גיל 55 והחל מגיל פרישה משולמות תוספות לתגמול הבסיסי - בהתאם לתנאים שיפורטו
מי שנקבעו להם 10%-19% נכות זכאים למענק חד פעמי


שימו לב
 • אגף השיקום מפעיל מסלול ירוק (מהיר) להכרה בפצועי מלחמת חרבות ברזל. לעדכונים נוספים ראו אתר אגף שיקום.
 • קו התמיכה 'נפש אחת' *8944 של האגף מסייע למי שמתמודדים עם פוסט טראומה:
  • מי ששירתו בצה"ל ובכוחות הביטחון
  • מי שהגישו למשרד הביטחון בקשה להכרה בנכות
  • מי שהוכרו כנכי צה"ל וכוחות הביטחון
  • בני המשפחה של מי שמתמודדים עם קושי בעקבות השירות

נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנקבעו להם לפחות 20% נכות זכאים לתגמול בסיסי - תשלום חודשי קבוע.

 • שיעורי התגמול הבסיסי נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות, כאשר סכום התגמול המלא (100%) הוא 5,510.14 ₪, נכון ל-2024.
דוגמאות לחישוב התגמול הבסיסי (נכון ל-2024)
אחוזי הנכות סכום התגמול
20 1,102.03 ₪
30 1,653.04 ₪
40 2,204.06 ₪
50 2,755.07 ₪
60 3,306.08 ₪
70 3,857.1 ₪
80 4,408.11 ₪
90 4,959.13 ₪
100 5,510.14 ₪
100%+ 7,714.2 ₪ (תגמול מלא + 40%)

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שנקבעו להם לפחות 20% נכות (או לפחות 10% נכות אם הפגיעה הוכרה לפני 1996).
שימו לב
החל משנת 1996 מי שנקבעו להם 10%-19% נכות זכאים למענק חד פעמי.

תהליך מימוש הזכות

 • התגמול משולם אוטומטית לחשבון הבנק של הזכאים ביום האחרון של החודש (אין צורך להגיש בקשה).
 • מי שנקבעה להם נכות זמנית יקבלו את התגמול בהתאם לתקופה הזמנית שנקבעה.

תחילת הזכאות למי שהוכרה להם נכות

 • למי ששירתו בשירות חובה, במילואים או בקבע:
  • אם התביעה הוגשה בתוך שנה מהשחרור הם יהיו זכאים לתגמולים מיום השחרור.
  • אם התביעה הוגשה לאחר שנה מהשחרור הם יהיו זכאים לתגמולים מיום הגשת התביעה (אלא אם הוועדה הרפואית קבעה מועד מאוחר יותר).
 • למי שמשרתים בשירות קבע, במשטרה, בשב"ס וכו':
  • אם התביעה הוגשה בגלל חבלה בתוך שנה מיום החבלה, הם יהיו זכאים לתגמולים מיום האירוע עצמו. אם עברה יותר משנה מיום החבלה הם יהיו זכאים לתגמולים מיום הגשת התביעה (אלא אם הוועדה הרפואית קבעה מועד מאוחר יותר).
  • אם התביעה הוגשה בגלל מחלה הם יהיו זכאים לתגמולים מיום הגשת התביעה (אלא אם הוועדה הרפואית קבעה מועד מאוחר יותר).

תוספת גיל

 • תוספת גיל משולמת עבור:
  • מקבלי התגמול שנקבעה להם דרגת נכות בדרגה 40% - 49%, אחרי שהגיעו לגיל 57.
  • מקבלי התגמול שנקבעה להם דרגת נכות בדרגה 50% ומעלה, אחרי שהגיעו לגיל 55.
 • התוספת גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגיל של מקבלי התגמול.
אחוזי הנכות גיל סכום התוספת
40% - 49% 57 - 59 385.71 ₪
59 ומעלה 771.42 ₪
50% ומעלה 55 - 57 385.71 ₪
57 - 59 771.42 ₪
59 ומעלה 1,157.13 ₪

תוספת פרישה

דוגמה
 • מי שנקבעו להם 50% נכות זכאים לתגמול בסיסי בסך 2,755 ₪.
 • החל מגיל 55 הם זכאים לתוספת קבועה לתגמול בסך 385.71 ₪, מגיל 57 התוספת תוגדל ל-771.42 ₪, ובגיל 59 סך כל התוספת יהיה 1,157.13 ₪ בחודש (בתנאי שהם לא מקבלים תגמול אובדן כושר עבודה, תגמול חוסר פרנסה, או תגמול טיפול רפואי מלא למשך יותר מ-90 יום).
 • החל מגיל הפרישה הם יקבלו גם תוספת פרישה בסך 275.5 ₪ (10% מהתגמול הבסיסי - 2,755 ₪).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים