מרכז מעשה מפעיל תוכנית לפיתוח וקידום מנהיגות, התנדבות, מצוינות ושוויון הזדמנויות אצל צעירים בני העדה הדרוזית
ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום

מרכז מעשה מפעיל תוכנית לפיתוח וקידום מנהיגות, התנדבות, מצוינות ושוויון הזדמנויות אצל צעירים בני העדה הדרוזית.

 • התוכנית פועלת ביישובים דרוזים באמצעות מרכזי צעירים.
 • התוכנית כוללת פעילויות לקידום התנדבות, פיתוח מנהיגות, חוגי לימוד, העשרה ומצוינות בהתאם לצרכים וליכולות השונות:
  • לבני נוער בגילאי 17-13 – פעילויות לקידום מצוינות אקדמית, צמצום פערים לימודיים, פיתוח תמונת עתיד, פעילויות העשרה, זהות דרוזית, פיתוח מנהיגות, קידום ההתנדבות בעדה הדרוזית ופעילות ייעודית לנוער בסיכון.
  • לגילאי 20-18 – שנת התנדבות בעדה הדרוזית לצעירות דרוזיות הכוללת פיתוח זהות, תמונת עתיד והכשרה למנהיגות.
  • לגילאי 25-21 – הפעלת מרכזי הקהילה, תכנון והפעלת מיזמים קהילתיים על-ידי סטודנטיות ומילגאיות שהתנדבו בעבר.

נותני השירות

 • מרכז מעשה בשיתוף עם גופים פילנתרופיים וממשלתיים, באמצעות מרכזי צעירים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • צעירים דרוזים בגילאי 25-13.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

 • השירות ניתן בחינם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים