עמותת עמך מסייעת לניצולי השואה בתיעוד סיפורם האישי כחלק מההליך הטיפולי


ראו גם

ניצולי השואה יכולים לתעד ב"עמך" את סיפורם האישי והמשפחתי מהשנים שלפני השואה, דרך שנות המלחמה ועד השנים של העלייה והחיים בארץ, הכל כחלק מההליך הטיפולי של הניצולים ב"עמך".

נותני השירות

אוכלוסיית יעד

  • ניצולי שואה המטופלים ב"עמך".

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא תשלום כחלק מההליך הטיפולי.
  • תיעוד הסיפורים האישיים נעשה אך ורק כחלק מהתהליך הטיפולי של הניצול.
  • בהתאם, על מידע זה חל חיסיון רפואי.
  • יש סוגים שונים של תיעוד: תיעוד בוידאו, בשמע ותיעוד כתוב, הכל בהתאם להליך הטיפולי של ניצול השואה.