הקדמה:

אופק תעסוקתי (א"ת) היא תכנית לקידום בתעסוקה של צעירות במצבי קושי ומצוקה


משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - השירות למתבגרים צעירות וצעירים מפעיל את תכנית אופק תעסוקתי (א"ת) לצעירות המתקשות להשתלב בעולם התעסוקה.

  • רכזות שעברו הכשרה בתחום מלוות את הצעירות לאורך כל שלבי התכנית, הכוללים:
    • השלמת השכלה.
    • רכישת מיומנויות אישיות, חברתיות ותעסוקתיות.
    • הכשרה מקצועית.
    • סיוע בהשמה.

מי זכאי?

  • צעירות בגילאי 25-18 שלא הצליחו להשתלב לפני כן במסגרות לימודיות או תעסוקתיות.

תהליך מימוש הזכות

תודות