הקדמה:

עמותת מרכז מעשה מפעילה תכנית התנדבותית לצעירי החברה הערבית במסגרת שירות לאומי-אזרחי או התנדבות פרטית


עמותת מרכז מעשה מפעילה תכנית לצעירים מהחברה הערבית בגילאי 21-18 המעוניינים לבצע שירות לאומי-אזרחי או שנת התנדבות פרטית.

  • התכנית כוללת:
    • עשייה התנדבותית מקצועית בתחומי החינוך.
    • הכשרה למנהיגות.
    • הכוונה להשכלה גבוהה.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים מהחברה הערבית בגילאי 21-18 המעוניינים לבצע שירות לאומי-אזרחי או שנת התנדבות פרטית.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות ניתן בחינם.

הרחבות ופרסומים