הקדמה:

תכנית להב"ה (למען הנוער במצבי סיכון במרחב הכפרי) פועלת במועצות אזוריות שונות על-מנת לסייע לבני נוער בסיכון


פרטים

ארגון מפעיל:
משרד החינוך בשיתוף עם גופים נוספים
עלות:
ללא תשלום
תחום ראשי:

תכנית להב"ה (למען הנוער במצבי סיכון במרחב הכפרי) נועדה לאתר בני נוער בסיכון ולסייע בשילובם במסגרות נורמטיבית של לימודים, חברה וקהילה, וזאת מבלי להפרידם מקבוצת השווים שלהם.

 • התכנית פועלת במועצות האזוריות: גולן, דרום השרון, חוף אשקלון, לב השרון, מטה אשר, מנשה, מרחבים, עמק המעיינות, עמק חפר ושער הנגב.
 • תכנית העבודה הנבנית עבור בני הנוער שאותרו כוללת:
  • שילובם של בני הנוער במענים מתאימים הקיימים במסגרות בקהילה (בי"ס, תנועת נוער וכו'), ובמסגרות נוספות כגון קידום נוער ופנימיות.
  • פיתוח והפעלת מענים פרטניים וקבוצתיים ייחודיים לצרכים של בני הנוער והוריהם.
  • התאמת תכנית אישית לכל נער על-פי צרכיו בתחום הלימודי, בתחום החברתי ובתחום הרגשי.
 • בנוסף, התכנית פועלת למניעת התנהגויות סיכון לכלל בני הנוער במועצה האזורית ולהוריהם.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בני נוער בגילאי 18-12 הנמצאים במצבי סיכון שונים, כגון:
  • הם על סף נשירה מהלימודים, או שהם מנותקים מהמערכת הלימודית.
  • הם עם קשיים רגשיים והתנהגותיים.
  • הם מגלים התנהגות עבריינית.
  • הם מתקשים להשתלב במערכות חברתיות.

אופן קבלת השירות

 • צוות להב"ה ומדריכי הנוער ביישובים שבהם פועלת התכנית, בשיתוף עם מערכות החינוך, הרווחה והקהילה, מאתרים את בני הנוער הנמצאים בסיכון, ובונים עבורם תכנית עבודה מותאמת.

הרחבות ופרסומים

תודות